Automationskonferens med produktionsfokus

Automationskonferens med produktionsfokus

Automation Smålands konferens ”Framtidens industri i Gnosjöområdet” den 1 december var ett lyckat och välbesökt arrangemang med över 100 deltagare. Björn Langbeck från Tillväxtverket betonade både den tillverkande industrins historia och betydelse för framtiden, där digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz representerade för dagen även Produktion2030 och Digilyftet (vilket även Björn nämnde), satsningar som kompletterar varandra och där inriktningen mot små och medelstora företag är en viktig delmängd på flera sätt.

Läs hela artikeln på produktionslyftet.se >>

210 Träffar

Nyindustrialisering - Här skapas Gnosjöandan 2.0

Nyindustrialisering - Här skapas Gnosjöandan 2.0

Automation Smålands årliga konferens på temat ”Framtidens industri: nu”, samlade lokala företag, ledande akademiker och andra tungviktare inom svensk industri. Under dagen diskuterades utmaningar och möjligheter för Gnosjöregionens företag att hänga med i den globala utvecklingen – med samverkan som ett huvudtema.

Läs mer på www.nyindustrialisering.se >>

124 Träffar

För en region i samverkan

För en region i samverkan

Den 1 december arrangerade Automation Småland sin årskonferens med tema ”Framtidens industri: Nu”, ett både lyckat och välbesökt arrangemang. Programmet omfattade allt från global utsikt via nationella satsningar till konkreta aktiviteter på regional nivå, där de över 100 deltagarna fick ta del av föreläsningar från såväl näringsliv och institut som akademi.

Moderatorer för dagen var professorerna Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå tekniska universitet, tillika processledare för Automation Småland, och Johan Stahre från Chalmers tekniska högskola. Inledde gjorde dock Richard Skogward, VD för Axelent Engineering AB och ordförande i Föreningen Automationsföretagen i Sverige, med en fundering kring vad som händer på regional nivå med tanke på de globala utmaningarna.

Fortsätt läsa...
179 Träffar

Pressmeddelande: Rekordaffär till Bankerydverkstad

Pressmeddelande: Rekordaffär till Bankerydverkstad

Östrand & Hansen har fått en order av CJ Automotive AB avseende en automatiserad produktionslinje för tillverkning till en stor europeisk biltillverkare. Mångmiljonaffären är den största i företagets historia.

Östrand & Hansen AB i Bankeryd har av CJ Automotive AB i Dalstorp före semestern erhållit en order som omfattar konstruktion, tillverkning och driftsättning av en automatiserad produktionslinje för tillverkning av bromsarmar till en stor europeisk biltillverkare.

Läs mer på: Svensk Verkstad

222 Träffar

Pressmeddelande: Automationsprojekt lever vidare och vill växa

Pressmeddelande: Automationsprojekt lever vidare och vill växa

GGVV Trots viss turbulens fortsätter Automation Småland sin verksamhet enligt planen. Inom kort hoppas företagarföreningen tredubbla antalet medlemmar.

Richard Skogward, ordförande i företagarföreningen Automation Småland, säger att verksamheten har kunnat fortsätta även sedan Business Gnosjöregion (BGR) drog sig ur projektet i våras. Bland annat fick man leta nya finansiärer.

Det innebär bland annat fortsatt samarbete mellan de lokala automationsföretagen, högskolor, Tillväxtverket och andra aktörer. Även kommunerna i regionen är med på tåget, enligt Richard Skogward.

– Pratar man med kommunerna nu så är de väldigt positiva.

Läs mer på: www.vn.se

211 Träffar