Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Sorry, no posts matched your criteria.

Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Lyckad avslutning i IPSE Steg 2 – Företags- och klusterutveckling

IPSE – Integrated Product-Service Engineering – som bygger på forskningsresultat inom produkt- och produktionsutveckling, är en serie arbetsmöten för företagsutveckling på avancerad nivå. Den ges exklusivt för medlemmar i Automation Småland.

IPSE Steg 2 har nu avslutats för de medlemsföretag som har valt att delta. Diplom kommer därför att delas ut till företagsledarna i Östrand&Hansen, Bors Automation, CNC Factory, Ekatech och Hillerstorps Specialmaskiner.

INNEHÅLL IPSE Steg 2

1. Gemensamma affärer – möjligheter och riskminimering, avtal.
2. Vad krävs för att nå framgång för ”smart industri” och ökad digitalisering? (det som i Tyskland benämns Industrie 4.0) Juridiska aspekter vid större systemaffärer med flera parter
3. Framtidens ledare: Ledarskap för Smart industri, Attraktiv arbetsplats, Digitala plattformar: Ägarskap och gränssnitt. Sociala medier, Egen coachning för företagsledare.

Under workshoparna har de medverkande företagsledarna och klusterledningen (husforskarna, Sinf, klusterordförande och projektledare), förutom att jobba med de egna företagen, också tillsammans utvecklat klustret Automation Småland.

IPSE Workshopserie är en del av den förmån man får som medlem i Automation Småland. För etablerade medlemmar som ännu inte deltagit och nytillkomna startar en ny omgång IPSE Steg 1 så snart som möjligt.