Stort intresse för nätverket bland nya företag

Flera företag har kontaktat processledare Anders Ahlström sedan projektet 2015-2018 startade under sensommaren 2015, för att söka medlemskap i nätverket. ”Det är glädjande att fler företag vill vara med, framförallt för nätverksföretagen i Automation Småland som får en större kontaktyta mot kunder och övrig industri. Vi tror att att det finns stora möjligheter att vidga nätverket till att omfatta 60-70 företag under den här treårsperioden, vilket är helt i linje med målen som fastställdes när projektet startade” säger Anders.

Ytterligare en målsättning är att minst en ny ASnod bildas under 2015-2018. I november 2015 bjöd projektledaren för Automation Småland och Näringslivsavdelningen i Jönköpings kommun in drygt tio företag till information och dialog om möjligheten att ansluta sig till Automation Småland, genom bildandet av en ny nod. På plats fanns också våra husforskare Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Kerstin Johansen från Linköpings Universitet (LiU) och representanter för Jönköping University (JU), Svensk industriförening (Sinf), Bäckadalsgymnasiet och företagsnätverket i Automation Småland. Under februari 2016 påbörjades sedan en liten turné där projektledaren, husforskarna, Almi och Näringslivsavdelningen i Jönköpings kommun deltar. Turnén syftar till att besöka potentiella nätverksföretag för att informera om nätverket, och vad medlemskap i den nya Automation Smålandsnoden kan innebära. Nya besök planeras under våren och försommaren 2016.