Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Sorry, no posts matched your criteria.

Nominering – Samverkanspriset till Anders Ahlströms minne

För att hedra Anders minne har Automation Småland år 2017 instiftat en utmärkelse som delas ut på den årliga decemberkonferensen till en person som, i samma anda som Anders arbetade, bidrar till:

att på ett osjälviskt sätt utveckla den regionala industrins konkurrenskraft genom visionärt tänkande och handlingskraft

Tanken är att vi och regionen därigenom återkommande påminns om den betydelse Anders Ahlströms insatser både haft och framgent kommer att ha. Utan hans initiativ hade Automation Småland troligen inte funnits, och inte heller kommit så långt på så kort tid.

Läs mer om Anders Ahlströms insatser på: https://automationsmaland.se/anders-ahlstrom/

Automation Smålands styrgrupp (advisory board) tar emot förslag och utser mottagare. Sänd in Din nominering med en kort motivering via formuläret nedan. (Du kan nominera flera olika personer. Det går även bra att nominera sig själv.)

Formuläret har stängts

SAMVERKANSPRIS 2018: Pristagare: Ulf Sjölin, Nominit AB.

Juryns motivering

Årets pristagare har på ett handfast sätt mobiliserat regionens tillverkande företag och maskinleverantörer till stöd för Smålands Tekniska.

Företagarnas engagemang har inneburit att eleverna erbjuds en attraktiv utbildning med modern maskinpark och tydlig förankring i de regionala företagen behov. Ulf Sjölin passar därmed väl in på prismotiveringen “att på ett osjälviskt sätt utveckla den regionala industrins konkurrenskraft genom visionärt tänkande och handlingskraft”.

Ett inspirerande exempel på Gnosjöanda!