Nominera till årets samverkanspris

För att hedra Anders minne instiftade Automation Småland år 2017 en utmärkelse som delas ut på den årliga decemberkonferensen till en person som, i samma anda som Anders arbetade, bidrar till:

”att på ett osjälviskt sätt utveckla den regionala industrins konkurrenskraft genom visionärt tänkande och handlingskraft”

Tanken är att vi och regionen därigenom återkommande påminns om den betydelse Anders Ahlströms insatser både har haft och framgent kommer att ha. Utan hans initiativ hade Automation Småland troligen inte funnits, och inte heller kommit så långt på så kort tid.

Läs mer om Anders Ahlströms insatser på: https://automationsmaland.se/anders-ahlstrom/

Automation Smålands styrgrupp (advisory board) tar emot förslag och utser mottagare. Sänd in Din nominering med en kort motivering via formuläret nedan. (Du kan nominera flera olika personer. Det går även bra att nominera sig själv.)
Nominera här.

Pristagare till samverkanspriset 2020 var Inge Johansson, ordförande i Business Gnosjö Region AB och grundare av Gnox AB.

Juryns motivering
”Inge har ett brett och aktivt engagemang inom olika delar av samhället och näringslivet. Med småländsk klurighet och ett varmt hjärta ser han möjligheter och samverkan, och som erfaren ledare ser han till att saker utvecklas för allas bästa.

Inge fortsätter syresätta Gnosjöandan med sitt engagemang, vilket han framgångsrikt gjort i decennier. Inge sitter som ordförande i flera olika företag och föreningar och är en trygg hand att hålla i när det blåser. Med sin tydliga ledarstil i helt olika sammanhang och grupperingar håller han ordning och återställer ordning ifall det behövs genom att få alla att samverka och jobba mot samma mål. Det är en konst som kräver erfarenhet och klurighet som få besitter men som Inge har gesällbrev i!

Inge har alltid värnat samverkan mellan olika parter. Han leder samverkansprocesser med målinriktat fokus och får goda resultat i det han gör. Inge lever och andas Gnosjöanda.”

Tidigare års vinnare är:
2019: Mikael Gustafsson, Region Jönköpings län
2018: Ulf Sjölin, Nominit AB
2017: Carola Öberg, Science Park