Advisory board för Automation Småland

Intressenterna som samverkar kring aktiviteter och inriktning för Automation Småland har upprättat ett råd, sk Advisory Board, för att utveckla verksamheten vidare enligt vision och uppsatta mål.

Syftet med Automation Småland har sedan starten 2011 varit att stärka automationsindustrin i Småland med omnejd. Genom att automationsföretagen utvecklas bidrar de till att ytterligare effektivisera och automatisera övrig tillverkande industri och därmed stärka regionens konkurrenskraft. Målet är att företagsnätverket Automation Småland ska växa till sextio företag över hela länet. Stor kraft kommer att läggas på att visa industriföretagen vad automationen kan göra för dem. Visionen är att samarbetet bland aktörerna inom Automation Småland skall växa till ett fullfjädrat affärsnätverk, ett så kallat ”kluster” med egen, långsiktig bärkraft på några års sikt.

Rådets sammansättning finns under fliken Kontakt här på hemsidan (uppdateras regelbundet).