Återblick konferens 2014

Denna konferens var den andra under nuvarande projektfas. Vi var ca 200 personer som lyssnade till möjligheter till utveckling av produktionssystem inom ramen för satsningen kallad Produktion 2030, Haldex syn på produktion i Sverige, automationsföretag som visade exempel på lösningar, samt en inblick i framtiden – den digitala fabriken.

PROGRAMMETS INNEHÅLL:

Välkomna och inledning
Anna Öhrwall Rönnbäck, Kerstin Johansen, Anders Ahlström, Bernt Björkman, Hans Nilsson

Produktion2030: Trendspaning: Så blir Sverige ett av världens bästa produktionsländer år 2030 | Var hittar man forskning i fortsättningen: Kunskapsförmedlingen
Cecilia Warrol, programchef Produktion2030, Teknikföretagen Elisabeth Sagström-Bäck, Avdelningschef Tillverkning, Swerea IVF

Att paketera automation som ett helhetserbjudande: Scania köper färdig muttersvets av ABB och Lerocon
Daniel Erlandsson, Lerocon, Lars Karlberg, ABB

Så riggar vi konkurrenskraftig produktion i Sverige: Axjo Plast jämför sina produktionsenheter i tre världsdelar (Kina, USA och Gislaved)
Bernt Björkman, vd Plamex, Jacob Nilsson, vd Axjo Plastic AB

Utmaningar för produktion i Sverige
Staffan Olsson, Senior Vice President, Haldex Global Operations

CNC Factory | Maskinbetjäning för korta serier
Mikael Svensson, vd CNC Factory

Att hantera kundprojekt tillsammans: två företag i Automation Småland berättar
Anders Henriksson, vd Bors Automation, Mattias Magnusson, vd Pema Metall

Den digitala fabriken: Exempel från pressbranschen – flexibilitet, nätverk och integration mot affärslogik.
Magnus Torell, SMV

Den digitala fabriken: möjligheter och utmaningar idag och i framtiden.
Richard Skogward, vd Axelent Engineering AB

Avslutning, slutord
Anna Öhrwall Rönnbäck, Kerstin Johansen, Anders Ahlström, Bernt Björkman, Hans Nilsson