Återblick konferens 2017

Automationskonferens 2017

Automation Smålands konferens den 7 december 2017 – årets största dag för dig som är intresserad av framtidens produktionslösningar.

I år var konferensen ett samarrangemang med IVAs projekt Smart industri, Produktion2030 och Region Jönköpings län. Dagen blev det möte mellan viktiga aktörer som vi hade hoppats på, som gjorde den till den goda mötesplatsen för framtidens industri. Här medverkade ett drygt hundratal: gymnasiestuderande, industriföretag och automationsexperter, maskinbyggare och tillverkande företag, robotleverantörer och mjukvaruleverantörer,  region- och kommunrepresentanter. Viktiga kompetenser för morgondagens industridigitalisering fanns på plats på konferensen och det utbyttes tankar och idéer kring vad som krävs i framtiden och hur förstärkningen kan gå till. Dessutom medverkade flera möjliggörande myndigheter, institut och högskolor för att lyssna av och förmedla kunskap om resurser som finns och som kommer att bli tillgängliga.

Viktigast var alla konferensgäster. Så här skrev vi i inbjudan: ”Du är en viktig kugge i vårt framtidsnätverk. Välkommen att vara med och rita den digitala kartan som stärker svensk industris konkurrenskraft!”.  Vi hoppas att du som medverkande kände att du var med och bidrog. Alla inlägg via Mentimeter förmedlas till Näringsdepartmentet via IVAs projekt Smart industri.

Årets inspiratörer

ANNA ÖHRWALL RÖNNBÄCK
Luleå tekniska universitet

BJÖRN LANGBECK
Tillväxtverket

CEVAT ELIK
Dassault Systèmes

DEJAN VITOROVIĆ
Dassault Systèmes

FRIDA ANDERSSON
Teknikföretagen

PER ERIKSSON
 Region Jönköpings län

JOHAN BENGTSSON
Göteborgs Tekniska College

JOHAN CARLSTEDT
IVA – Smart Industri

MATS HILDING
 Axelent AB

MIKAEL KRAFT
Factory Automation/Motion Control

RICHARD SKOGWARD
Axelent Engineering AB

TERO STJERNSTOFT, VINNOVA
 Vinnova

PROGRAMMET 7 dec
 Öppna PDF version

09:00-11:15 Förmiddag: Spännande studiebesök i ett av företagen i Automation Småland: enligt speciell inbjudan fördelades deltagarna till Axelent, CNC Factory, Styrkonstruktion. (Läs mer om dessa företag under Nyheter.)

11:15-12:30 Mingellunch i montrarna

12:30-17:00 Eftermiddag: SCENPROGRAM (med reservation för ändringar)

Värdföretaget Axelents koncernchef Mats Hilding hälsar välkommen. Richard Skogward, Axelent Engineering, ordförande för medlemsföretag i Automation Småland hälsar välkommen till konferensen.

Moderatorer: Johan Carlstedt, IVA, Anna Öhrwall Rönnbäck, LTU/LiU (”husforskare”).

Mentimeter: Jan Westberg, IVA. Mingel-filminspelning och sponsor-pitchning: Kerstin Johansen, LiU (”husforskare”).

Introduktion: Digitalisering för små och medelstora företag

Johan Carlstedt, IVA om projektet Smart Industri. Regeringens satsningar genom Näringsdepartementet/Tillväxtverket Björn Langbeck som presenterade verktyg för kompetensförstärkning. Mikael Kraft, Siemens delade med sig av sin bild om framtidens produktion med digitaliseringens möjligheter, och Per Eriksson, Region Jönköpings län presenterar regionens förutsättningar och satsningar.

13:30 Mingel i utställningsyta Automation Småland

14:00 Workshop 1 Nycklar till Ditt företags digitalisering. Nya affärsmöjligheter, ledarskap och kompetensutveckling. Företag från regionen berättar om värdet av automation och kompetensförsörjning.

Medverkande: Tillverkande företag från nätverket för kompetensförsörjning – ett fyrtiotal lokala företag som representerades av Jan Aronson, Formteknik, Anders Stacke, Stacke Hydraulik, Cathrine Palmcrantz, Småland Tekniska. Panel med de tre talarna samt Frida Andersson, Teknikföretagen och Johan Bengtsson, GTC.

14:45 Mingel i utställningsyta

15:30 Workshop 2 Samverkan och öppen innovation för effektiv digitalisering – driv och hinder. Möjligheter med morgondagens digitala verktyg – redan idag.

Medverkande:

Dejan VITOROVIC och Cevat ELIK, Dassault Systèmes: 3DEXPERIENCE Platform – The Foundation for Digital Continuity & Manufacturing Operation Excellence

Panel med Richard Skogward, Axelent Engineering, Tero Stjernstoft, Vinnova, Produktion2030 och Kunskapsförmedlingen, Frida Andersson, Teknikföretagen (projektledare Kickstart) och Björn Langbeck, Tillväxtverket.

16:30 Summering och paneldiskussion. Fortsättning – vägar till kunskap och fortsatt samverkan.

Prisutdelning: Samverkanspriset till Anders Ahlströms minne

Prisutdelare: Mikael Pekkari, RISE, ordförande i Styrgrupp Automation Småland, och Marita Ahlström.

Automation Smålands samverkanspris 2017 till Anders Ahlströms minne 2017 tilldelas Carola Öberg, Anderstorp

Juryns motivering:

ÅRETS SAMVERKANSPRIS 2017:

Pristagare: CAROLA ÖBERG

Automation Smålands Samverkanspris instiftades 2017 för att hedra minnet av Anders Ahlström. Det tilldelas en person som i hans anda bidrar till att på ett osjälviskt sätt utveckla den regionala industrins konkurrenskraft genom visionärt tänkande och handlingskraft.

MOTIVERING TILL ÅRETS PRISTAGARE: Med till synes ändlös energi, kreativitet och entusiasm har Carola Öberg oegennyttigt bidragit till att utveckla projekt, affärs- och innovationsprocesser för organisationer och företag. Att hennes regionala och nationella uppdrag som innovationsrådgivare länkar till nya tvärfunktionella samverkansmöjligheter har ytterligare bidragit till utmärkelsen.

17:00-18:00 Kvällsmingel med macka i utställningen.