Internationella nätverk och omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

INTERNATIONELLT SAMARBETE FÖR OMVÄRLDSBEVAKNING OCH AFFÄRSNÄTVERKANDE
Genom kunskaps- och kompetensleverantörernas aktiva medverkan i Automation Småland kommer företagen och andra projektaktörer i Automation Småland att ges möjligheter att aktivera samverkan med bl.a. nätverk, högskolor och universitet genom utbyten med bl a forskare i Finland (Aalto och Tampere) och Italien (Politecnico di Milano). Båda dessa regioner är starka spelare inom produktionsområdet. Industrikontakter kan förmedlas genom internationell samverkan inom Produktion2030 (exempelvis genom programmets representanter i Bryssel). Dessa kontakter aktiveras för att skapa nätverk och genomföra studie- och kontaktresor för Automation Smålands nätverksföretag och andra projektaktörer, och på detta sätt skapa förutsättningar för omvärldsbevakning och affärsutveckling.