Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Sorry, no posts matched your criteria.

Internationella nätverk och omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

INTERNATIONELLT SAMARBETE FÖR OMVÄRLDSBEVAKNING OCH AFFÄRSNÄTVERKANDE
Genom kunskaps- och kompetensleverantörernas aktiva medverkan i Automation Småland kommer företagen och andra projektaktörer i Automation Småland att ges möjligheter att aktivera samverkan med bl.a. nätverk, högskolor och universitet genom utbyten med bl a forskare i Finland (Aalto och Tampere) och Italien (Politecnico di Milano). Båda dessa regioner är starka spelare inom produktionsområdet. Industrikontakter kan förmedlas genom internationell samverkan inom Produktion2030 (exempelvis genom programmets representanter i Bryssel). Dessa kontakter aktiveras för att skapa nätverk och genomföra studie- och kontaktresor för Automation Smålands nätverksföretag och andra projektaktörer, och på detta sätt skapa förutsättningar för omvärldsbevakning och affärsutveckling.