Samarbete med skolan

Samarbete med skolan inom Automation

SAMARBETE MED SKOLAN FÖR ATT SÄKRA FRAMTIDENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Ett vikande antal ansökningar till tekniska utbildningar bland ungdomar har tagits på stort allvar av aktörerna i Gnosjöregionen, liksom i Region Jönköpings län i övrigt. Medlemsföretagen i Automation Småland har framfört önskemål om att den framtida kompetensförsörjningen i industrin ska ha största prioritet i regionens gemensamma kraftsamling och utvecklingsarbete för stärkt konkurrenskraft. En viktig del av Gnosjöregionens gemensamma näringslivsråds arbete rör just kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Här ryms också skolfrågorna, yrkesinriktade gymnasieutbildningar, eftergymnasial utbildning, lärlingsprogam, etc. för att trygga regionens framtida kompetensbehov.

Samarbetet med skolorna och det strategiska arbetet med framtida kompetensförsörjning finansieras inte inom ramen för projekt Automation Småland, men eftersom den framtida kompetensförsörjningen är en hjärtefråga för företagen inom Automation Småland, och eftersom den är en viktig förutsättning för Jönköpingsregionens och Smålands framtida konkurrenskraft samarbetar vi med Business Gnosjöregion AB och Region Jönköpings län i dessa frågor.

En inventering av kompetensbehov i de olika branscherna har genomförts i Gnosjöregionen (Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd kommuner). Resultatet av inventeringen har sedan kommunicerats med regeringens utredare för teknikprogram. Resultatet har också kommunicerats med skolverket. I januari 2015 möttes företrädare för skola, skolledning, politiker och näringsliv under en dag för att tillsammans genomföra en workshop vars syfte var att utforma morgondagens teknikprogram. Workshopen koordinerades av företrädare för Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och Chalmers tekniska högskola. Målet är att bygga Sveriges bästa teknikprogram. Arbetet initierades i Gislaveds kommun. Nu vill resten av GGVV-kommunerna använda Gislaved som ”modell” att anpassa och applicera i andra delar av Gnosjöregionen och länet.

Olika initiativ som syftar till att introducera barn och ungdomar till industrin och arbetsmarknaden pågår också runtom i Gnosjöregionen. Framförallt rör det sig om barn och ungdomars studiebesök på industrier, projektarbeten och dylikt. På lång sikt bidrar detta arbete till att skapa en positiv bild av, och öka intresset bland unga män och kvinnor för arbete inom industrin.

Här kan nämnas att Automation Småland och BGR AB bl.a. stöttat den YH-utbilding ”Robot och automationsingenjör” som YH Bäckadal i Jönköping ansökt om att få anordna från läsåret 2016, och vars upptagningsområde är hela Jönköpings län. Ansökan beviljades i januari 2016, tillsammans med ytterligare fyra YH-utbildningar med industriprofil. Beskedet togs emot med entusiasm från nätverksföretagen, eftersom denna utbildningsprofil uttryckligen efterfrågats i regionen. Läs mer om Bäckadals YH-utbildningar här >>

Läs mer om Business Gnosjöregion och Automation Smålands gemensamma arbete för industrins framtida kompetensförsörjning på: www.bgrab.se och www.indusdream.se.