Återblick Automation Smålands årskonferens 2021

Automation Smålands nionde årskonferens

Automation Smålands ordförande Richard Skogward inledde årets konferens med att hälsa alla välkomna. Temat för i år var Innovativ automation. Konferensen är inne på sitt nionde år och det är andra året som den hålls virtuellt.

Därefter hälsades deltagarna välkomna av både Per Eriksson, Region Jönköpings län, och Catarina Berglund, Automation Region, som är strategisk partner till Automation Småland.

Dagens moderator var Sofia Wånge, från 3Button Group som är ett av medlemsföretagen. Hon höll i konferensen tillsammans med professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet, och Kerstin Johansen, docent, Jönköping University.

Programmet kickade igång med att Sanna Arnfjorden Wadström, vd Sinf, gick igenom de senaste siffrorna från underleverantörsbarometern. Den finns inspelad här: https://youtu.be/ozGQqh6U1Nc

Sanna berättar att underleverantörerna hade en kraftig nedgång för 1,5 år sedan men att de efter varje kvartal det senaste året har ökat. 53 procent uppger att de har en ökad omsättning och 51 procent förväntar sig en ökad orderingång under kvartal 4.

Företagen fick svara på hur digitaliserad eller automatiserad deras produktion är. Två tredjedelar uppger att de
har automatiserat/digitaliserat 40 procent eller lägre. 28 procent har digitaliserat inom administrationen och 22 procent inom tillverkning.

När det kommer till AI uppger 42 procent att man är intresserad av AI i sin verksamhet, 8 procent uppger att de är i startgroparna och 35 procent vill lära sig mer.

I chatten kom tips om att Jönköping University kan hjälpa till med ”AI readiness” något som Automation Småland har spanat på tidigare.

Gabriella Virdarson från Fordonskompontentsgruppen presenterade trender och nya drivlinor. Hon menar att vi ser en ny affärsmodell, elektrifiering och hållbarhet som trender. Hållbarhet är också en av de största anledningarna till att vi ställer om. Bland annat har förbränningsmotorn ersatts av elmotorn. En viktig fråga som ställs idag är: vad har en viss artikel eller komponent för funktion? Idag är det viktigt att exempelvis en bildörr har så många smarta och färdiga komponenter som möjligt.

Hon poängterar att det är viktigt att man måste lyssna på de internationella målen och konsumenterna nu. Det är dags att börja tänka och ställa om! Sist men inte minst sa hon att vi är duktiga men att vi måste bli bättre på att säga det!

Under konferensen fick vi följa med på ett studiebesök hos medlemsföretaget Axelent Engineering. I deras utbud finns allt ifrån skräddarsydda automationslösningar till standardutrustningar.

Micael Amandusson från KUKA Nordic höll en presentation om teknisk innovation för hållbar produktion och vikten av hållbarhet och livslångt lärande. KUKA är en robotleverantör och har marknadens bredaste program av industrirobotar. Vad färre vet är att de även erbjuder produktionsceller för specialapplikationer.

Vidare berättade Micael att de har sänkt energibehovet för automationslösningar med 40 procent på 10 år – bra både för miljön och en rejäl kostnadsreduktion. De satsar hårt på digitalisering och arbetar virtuellt med att bygga upp en robotcell och göra programmeringen direkt online.

KUKAs unika lösning gör att man kan koppla ihop detta med övriga digitala verktyg, så som CAD-system eller PLC. Det går exempelvis att göra en virtuell driftsättning för att finna fel i produktionen. Detta är en del av processutvecklandet och är kostnadseffektivt för företagen.

Niklas Richardsson från Yaskawa, som är ett av världens 100 mest innovativa företag presenterade också på ämnet innovation historiken bakom Yaskawa från start till nuvarande utveckling.

Vidare visade Niklas en ny programmeringsteknik och bland annat berättade han om möjligheten att ”prata” med PLC:n direkt via robotstyrningen, vilket gör att man inte behöver generera någon robotkod överhuvudtaget.

Johanna Larsson presenterade från ABB. Hon började sin presentation med en snabb rundvandring i produktionen.

Vidare pratade Johanna om fyra viktiga punkter:

  1. Individualiserad konsumtion; produktvarianterna ökar, det finns en större möjlighet idag.
  2. Brist på arbetskraft; vi har en åldrande befolkning och färre vi kan anställa. De som är anställningsbara idag har inte rätt kompetens.
  3. Digitaliseringen; Johanna lyfte Industri 4.0 och att med den digitaliserade tekniken så har vi andra verktyg för att kunna förbättra och skapa oss en helhetssyn.
  4. Osäkerheten vi lever i; vi lever i en värld med politisk osäkerhet, naturkatastrofer och pandemier. Detta gör att vår värld blir mindre förutsägbar. Att hantera komplexitet och integrera är redan viktigt men kommer bli ännu viktigare.

Vi fick följa med på flertalet studiebesök hos medlemsföretagen i Automation Småland under konferensen, bland annat: Axelent Engineering, Bors AutomationEdström’sEWABFalks MetallPlamexRavemaSEW-Eurodrive.

Från Automation Region presenterade Bernt Henriksen vad de arbetat med i många år, senast genom Robotlyftet, med processer och stöd för trygghet i din automationsinvestering. Han pratade om utmaningar, den gemensamma resan, från förutsättningsstudierna till kravspec, koncept, upphandling, konstruktion, programmering och utvärdering.

De har tagit fram ett verktyg (https://www.automationregion.com/insight/bestallarkompetens/ ) där du kan få hjälp med förbättringar, processer, upphandling, kravspecifikation och mycket mer.

Efter automationen – vad är viktigast att ta tag i efter konferensen?
Förstudie, flexibilitet, städa i processerna, ringa automationsbolag, titta med nya ögon.

3Button Group, Thomas Rosell, presenterade deras senaste AGV-lösning (automated guided vehicle). Han menar att det finns ett ökat intresse för AGV:er och att vi har lärt oss en hel del kring vägen. Tanken med deras nya produkt är att i produktion idag så är det oftast en linjär logistik, där gods går från a och b. Istället menar han att producerat gods kan gå från a till b1, b2, b3.

Detta sätt att bygga automation gör att det blir mer flexibelt. Det finns många fördelar med produkten. Den är produktionsnära, vilket menas med att kraven som ställs på en AGV är annorlunda jämfört med ett lager. Den behöver vara platseffektiv, den ska kunna röra sig bland människor och den ska kunna tala med andra utrustningar.

Slutligen introducerar 3ButtonGroup ”produktionsbetjänten”.

Mikael Ronder från Östrand & Hansen och Hjo-Verktyg pratade om smarta automationslösningar för framtiden. Han menar att produktionen måste bli mer effektiv och att mervärdena som man oftast får på köpet tänker inte kunderna på. Många gånger ger detta ett plusvärde att ta in i sin kalkyl.

Mikael tog också upp att vi går mot nya trender med en ökad produktflora, mer kundspecifika kundlösningar och då måste man ha en processtyrning så man i automationslösningen talar om vad som ska göras. Tidigare var det 4-5 timmars ställtider och sedan landar det en ny automationslösning då man kan ställa om på 1 minut. Plötsligt ges nya möjligheter att köra mycket kortare serier vilket ger helt nya möjligheter att tänka om i sitt planeringsmönster.

Mikael blickade framåt och menar att AI-tekniken kommer allt mer att bygga på AI-teknik på sin automationslösning, vilket exempelvis skulle kunna få ut larm på förhand när en maskin behöver servas eller liknande. AGV är definitivt ett område som kommer öka, menar Mikael.

Mikael Gustafsson från Region Jönköpings län presenterade information om REACT-EU, Affärsutvecklingscheckar. Dessa går till små- och medelstora företag och är stöd till externa konsultinsatser inom digitalisering/automation, grön omställning och internationalisering. Mellan 1 juni till 15 december 2022 kan du få halva konsultkostnaden betald upp till 500 000 kr. Inom området grön omställning kan du få upp mot 70 procent av konsultkostnaden täckt.

Birgitta Öjmertz från RISE presenterade det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 med fokus på tillverkningsindustrin. Hon berättade om de teknikworkshop som de har och som bidrar till kunskapstillförsel och nätverkskapandet med likasinnade företagare.

Några teknikworkshoppar är under planering för 2022 inom hållbarhet, automation, digitalisering, AI och innovation. – Håll utkik!
https://produktion2030.se/teknikworkshoppar-och-kurser/#kommandeevent

Birgitta berättade även att Ingenjör 4.0, digitala utbildningar kommer att skalas upp och det kommer vara 1000 yrkesverksamma inom industrin som ska fortbildas varje år.

Samverkanspriset delades ut och en rörd Kerstin Johansen, biträdare professor, Tekniska Högskolan i Jönköping fick ta emot priset.

Under konferensens gång hölls deltagarna i gång i en frågesport och vinnaren var Tobias Folker från Sandvik!

Vi tackar alla talare och konferenspartners för årets konferens, och som slutord passade Anna Öhrwall Rönnbäck på att påminna om Elmia Automation 10-12 maj och nästa års konferens, då det är 10 års-jubileum.


Länk (lösenordsskyddad för deltagare) till fullständig dokumentation (varje timme av konferensen inspelad i zoom samt talarnas presentationer i pdf) finns här.