Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Sorry, no posts matched your criteria.

Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

    Samarbete med akademin

    Forskare och studenter

    SAMARBETE MED FORSKARE OCH STUDENTER
    Automationsklustrets företag får tillträde till innovation och forskningsrön, företagsanalyser och kontakter med studenter, exjobb, etc. vilket ger kunskap och utvecklingsmöjligheter inom bl.a. teknik, produktion och affärsverksamhet, men också i omvärlden och på olika marknader. När företrädare för universitet och högskolor samarbetar med klustret blir de tillsammans “översättare” av ny kunskap. Översättningen krävs för att kunskapen ska bli operativt användbar för näringslivet. Den kunskap som samlats i klustret bärs, används och sprids sedan av företrädare för både akademin och näringslivet.