Samarbete med akademin

Forskare och studenter

SAMARBETE MED FORSKARE OCH STUDENTER
Automationsklustrets företag får tillträde till innovation och forskningsrön, företagsanalyser och kontakter med studenter, exjobb, etc. vilket ger kunskap och utvecklingsmöjligheter inom bl.a. teknik, produktion och affärsverksamhet, men också i omvärlden och på olika marknader. När företrädare för universitet och högskolor samarbetar med klustret blir de tillsammans ”översättare” av ny kunskap. Översättningen krävs för att kunskapen ska bli operativt användbar för näringslivet. Den kunskap som samlats i klustret bärs, används och sprids sedan av företrädare för både akademin och näringslivet.