Ny partner i Automation Småland: BONAB

BONAB erbjuder produkter från Pizzato på svenska marknaden. Sortiment består av maskinsäkerhet, manöverdon och mekaniska brytare. Bland maskinsäkerhetsprodukterna finner ni bland annat:

  • Dörrlås till maskinskydd för robotceller
  • Handtag med LED-indikering för maskinstatus
  • Säkerhetsbrytare med RFID för högsta säkerhetsklass
  • Beröringsfria RFID-brytare
  • Förreglingsbrytare & gångjärnsbrytare
  • Linnödstopp & nödstopp
  • Säkerhetsreläer

Läs mer på Pizzatos hemsida: https://www.pizzato.com/en/