Produktion 2030

Industrie 4.0

Under de senaste 10-15 åren har världsekonomin präglats av ekonomisk tillbakagång, snabba och oväntade förändringar samt ökad osäkerhet. Europa har under samma period genomgått en kraftig avindustrialisering. Produktionen i industrin har följt en stadigt negativ trend i hela EU. Cirka 3,5 miljoner arbetstillfällen har försvunnit. I Sverige har industrins andel av BNP rasat från 21,3% till 16,8 % sedan år 2000. Vår kontinent måste få en modernare industri, för att vi skall kunna rädda de arbetstillfällen som förlorats under det senaste decenniets kris. Tyskland, och dess nationella program för industrins upprustning ”Industrie 4.0” används som förebild av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i EU. Kommissionens mål är att öka industrins andel av EUs samlade BNP från 15,6 % till 20% fram till 2020. Den Europeiska kommissionens strategi uppmanar regioner och länder att investera i teknik och automatisering såväl som i forskning och utveckling. Dessa satsningar kompletteras med parallella program för nätverkssamarbete och klusterbildningar, liksom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingssatsningar.

Visionen sammanfaller med Automation Smålands övergripande mål, att öka konkurrenskraften hos automationsföretagen, deras kunder och övrig industri genom att tillföra ny teknik, kompetens, forskning och innovation. samt att återskapa delar av förlorade arbetstillfällen och bidra till ökad attraktivitet för Gnosjöregionen, Jönköpings län och Småland.

PRODUKTION2030
I Sverige samverkar myndigheten Vinnova, Formas, Teknikföretagen och Energimyndigheten i ett gemensamt innovations- och forskningsprogram ”Produktion2030”. Genom etablerandet av en långsiktigt attraktiv forsknings- och innovationsstruktur skall samarbetet mellan industri, akademi och forskningsinstitut öka. Det övergripande syftet sammanfattas i Produktion2030s vision och agenda: ”År 2030 är Sverige ett av världens främsta länder för hållbar produktion. Sverige är också förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster.” Automation Småland och dess medlemsföretag är med på resan, och har etablerat ett nära samarbete med Produktion 2030 bl.a. genom våra husforskare Anna Öhrwall Rönnbäck (Luleå Tekniska Universitet och Linköpings Universitet) och Kerstin Johansen (Linköpings Universitet). Läs mer om Produktion2030 här.