Nationellt samarbete inom automation och industri

Nationellt samarbete inom automation

SAMARBETE MED NATIONELLA AKTÖRER INOM AUTOMATION OCH INDUSTRI
Ett nationellt automations- och industriforum har skapats av företrädare för bl.a. Automation Småland, Robotdalen, Elmia AB, Svenska Mässan, Linköpings universitet, Automation Region, Business Gnosjöregion AB, Sinf, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, AutomaThink. Detta forum är numera en aktiv part i utvecklingen av Produktion2030 och tillämpningen av Industrie 4.0.

Tillsammans med andra regionala och nationella aktörer driver Automation Småland gemensamma frågor som rör bl.a. opinionsbildning och förändring av bilden av automation (och industrinäringen) hos politiker, användarföretag, framtida arbetstagare (ungdomar) och allmänheten, möjligheten att skapa en egen ”Industrie 4.0” som passar svenska automations- och industriföretag, samarbete med högskolor och universitet och användningen av innovation och FoU inom automation, möjligheterna till införande av branschkod för automation, osv.