Visioner

Vision Automation Småland

En vision är framåtblickande eller uttrycker en strävan mot något. Automation Småland har som vision att genom att utveckla medlemsföretagen bidra till utveckling av svensk tillverkningsindustri. I visionen ingår:

  • Samverkan kring framtidens kreativa automationslösningar som löser kundens behov
  • Långsiktiga vinster för industri och samhälle
  • Hållbar utveckling av svensk industri genom automation och digitalisering
  • Genom en professionell initiativtagande organisation stimulera samverkan inom  automation och digitalisering för tillverkningsindustrin
  • Regional samverkan för konkurrenskraft