Återblick konferens 2018

Automation Smålands sjunde årskonferens den 6 december 2018 – blev en energikälla för deltagarna som kom för att inspireras och få kunskap om ”att välja automation”.

Är rationaliseringseffekter och minskade kostnader ett mått på automation?
Ja, alla är säkert överens om att den nya tekniken kommer att fortsätta förbättra industrin. Idag pratas det mer automation, digitalisering och smart industri än någonsin. Men vad innebär det i praktiken och vilka lösningar är rätt för dig?

Automation Småland, ett av regionens mest utvecklande framtidskluster var värd för årets konferens. Tillsammans med årets konferenspartners – robot- och teknikleverantörer och årets inspiratörer styrdes dagen framåt med dialoger om attraktivitet, kompetens, konkurrens och ny teknik. Ett spännande gränsland mellan maskin, kunskap och verktyg.

Årets tema; hur välja automation?
Resultatet?
Helt nya perspektiv och inte minst genomförbara tankar, arbetssätt och tekniker.
Både vi och publiken blev smartare.

Det kallar vi för en framtidens dag.

Vi ses den 5 december 2019!

Program

Innehåll: Studiebesök hos medlemsföretag på förmiddagen kl 9.00-11.00 ca, lunchmingel med affärsmöjligheter kl 11.30-12.45, scenprogram kl 13.00-17.30 med pauser och mingel i utställningen.

Årets konferens lyfter fram nyttan med automation, digitalisering och ett robotlyft för Sverige. Kompetenstillgång är viktig för att möjliggöra den industriella omställningen och både kompetensförsörjning och ’employer branding’ diskuteras från scenen. Konferensen genomförs i samverkan med det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 och Automation Smålands medlemmar, partners och finansiärer.

Dagen leds av Kerstin Johansen med stöd av Tekniksprångarna Malin Muhr och Julia Schön.

Programinnehåll:

 • Välkommen – Automation Småland hälsar välkommen tillsammans med Region Jönköpings läns företrädare Per Eriksson (C).
 • Magnus Engström, Saab AB, om industrialisering av produktionsmetoder för montering av flygplansstruktur.
 • Robot- och teknikleverantörer presenterar aktuella lösningar (ABB, KUKA, SICK, Universal Robots, Yaskawa).
 • Sinf om affärsavtal som gagnar både kund och leverantör vid komplex systemförsäljning.
 • Panel om värdekedjan ”tillverkande företag, automationsintegratör, teknikleverantör”.
 • Kundnytta i fokus: effektiva och innovativa lösningar från medlemsföretag i Automation Småland.
 • Ann-Sofie Sjöblom, Swedish Standards Instititute (SIS), om standardisering – delta, påverka och stärk din konkurrenskraft
 • Forskarna Mats Jackson, Fredrik Elgh och Carin Rösiö, Jönköping University, om SPARK-miljön som resurs, samt vägar till fortsatt kunskap.
 • Fredrik Svensson, Scania AB, om automationsimplementering i produktion.
 • Emma Johannessen, Stenbergs, om att jobba som produktionstekniker och installatör.
 • Tero Stjernstoft, Vinnova, Björn Langbeck, Tillväxtverket, Martin Hedman, IUC Sverige, Erik Bunis och Roger Lundin, RISE om satsningar på forskning och innovation (FoI) för industrin.
 • Panel om kunskaps- och kompetensförsörjning idag och i framtiden – med koppling till skolan, de unga och ’employer branding’.

Programansvariga för konferensen är husforskarna docent Kerstin Johansen, Linköpings universitet, tekn dr Nina Edh-Mirzaei, Jönköping University, och professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet, samt Agneta Lundquist, projektledare Automation Småland. Kontakt.

Stort tack till alla konferenspartners som hjälper till att genomföra arrangemanget: ABB, ACRON, Axelent, KUKA, Masentia (Rofin), Maxiom/YaPDM, Produktion2030, Saab AB, Scania AB, SICK, Tillväxtverket, Universal Robots, Vinnova, Yaskawa, och parterna bakom klustret (se Automation Smålands styrgrupp): Företagsmedlemmarna, LiU, LTU, JU, Region Jönköpings län, RISE, Sinf, med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För utställare:  Medlemmar, robotleverantörer, maskinbyggare och automationsföretag och andra som vill bidra med demonstrationer och kunskapsspridning om industrins robotisering, automation och digitalisering är välkomna att vara med i utställningen som ligger i samma lokal som scenprogrammet. Ta kontakt med Agneta Lundquist.

Än en gång varmt välkommen – Din medverkan är viktig för utveckling och kompetensförstärkning av svensk produktion.