Styrgrupp

Richard Skogward
ABB

073-270 58 20
richard.skogward@axelentengineering.se

Sanna Arnfjorden Wadström
Sinf Svensk Industriförening

070-609 65 00
sanna@sinf.se

Mikael Gustafsson

Mikael Gustafsson
Region Jönköpings län

070-349 70 51
mikael.b.gustafsson@rjl.se

Kerstin Johansen
Jönköping University

073-620 05 15
kerstin.johansen@ju.se

Mikael Ronder
Östrand & Hansen AB

072-388 04 18
ronder@ostrand-hansen.se

Anna Öhrwall Rönnbäck

Anna Öhrwall Rönnbäck
Luleå tekniska universitet

0920-493 262
anna.ohrwall.ronnback@ltu.se

Anders Henriksson
Bors Automation

070-572 48 95
anders.henriksson@borsautomation.se