Automation nu och i framtiden

I januari 2015 genomförders seminariet ”När är det lönsamt att automatisera?” både i Ljungby och i Torsås. Arrangemanget genomfördes genom Linnaeus Technical Centre, ett projekt som för samman vårt lokala näringsliv med universitetet.

Ett par av Sveriges framstående forskare inom automation, Anna Öhrwall Rönnbäck (till höger), professor i produktinnovation och Kerstin Kerstin J, automation, LTC VästJohansen (till vänster), tekn dr. i monteringsteknik vid Linköpings Universitet träffade Ljungby- och Osbyföretag på CIL den 22 januari.

Deltagarna fick bland annat ta del av en översikt av vad automation innebär, vilka trender man ser inom automation och produktionssystem i Sverige och världen och vilka förutsättningar som fordras. En liten analys av det egna företagets produktionssystem, kundvärde och möjliga effekter av automation genomfördes också. Vilka för- och nackdelar finns med att automatisera och hur kan man gå vidare med automation?

Flera av deltagarna har stor erfarenhet av automation och många intressanta diskussioner uppstod mellan och inom företagen. Två av företagen i Ljungby som utvecklar och levererar automationslösningar är Sysmec och ElTT, som båda var med och bidrog med värdefulla erfarenheter i diskussionerna. För övrigt kom deltagarna från ett 10-tal olika företag, med mellan 5 och närmare 250 anställda och för tre av företagen var det första gången de deltog i ett seminarium arrangerat av LTC, vilket var extra roligt!

”Tio olika företag, tio olika föreläsare. Bland det mest spännande är att se att företagen genom att dela kunskap kan ge varandra stöd i utvecklingen, kommenterade Linnaeus Technical Centers koordinator Malin Erikson eventet i Ljungby. ”

Källa: Linnaeus Technical Centre, LTC