Automation Expo – Hultsfred – 24 mars

Inställt – Nytt datum kommer.

IUC Kalmar med Robotlyftet bjuder in till Automation Expo i Hultsfred den 24 mars.

– Funderar du på att automatisera och är intresserad av fri coaching och ett bidrag som täcker 75% av kostnaderna för en kvalificerad förstudie?

Robotlyftet, IUC Kalmar, Hultsfreds kommun och Automation Region bjuder in till Automation Expo på Campus Hultsfred den 24 mars.

Välkommen till en dag där du får del av erfarenheter från småföretag som har utvecklat sina arbetsmetoder genom att digitalisera, automatisera och robotisera.

Få information vilket stöd ditt företag kan få att utveckla verksamheten via Robotlyftet och Produktionslyftet.

Möt leverantörer och Robotlyftets coacher som kostnadsfritt hjälper ditt företag att förbereda en automationsinvestering.

IUC Kalmar med Robotlyftet bjuder in till Automations Expo i Hultsfred den 24 mars.

– Funderar du på att automatisera och är intresserad av fri coaching och ett bidrag som täcker 75% av kostnaderna för en kvalificerad förstudie?

Läs mer och anmäl dig på: https://www.automationregion.com/aktiviteter/automation-expo-i-hultsfred-besokarinbjudan/

Kan du inte komma – kontakta Robotlyftets coach Mikael Pekkari för egen information om Robotlyftet; mikael@vinnab.se; 0705-226459.


Pga covid-19 är Automation Expo i Hultsfred inställt, nytt datum kommer.