Gnosjöandan 2.0 ska väcka liv i industrier

Gnosjöregionen verkar inte längre vara det industri-mecka det en gång var. Men en nystart kan vända utvecklingen.
Statistik visar att tusentals arbetstillfällen har försvunnit från regionen sedan industrierna började gå allt sämre. Men nu ska både industrierna och jobben räddas med projektet Automation Småland, det säger projektledaren Hans Nilsson.

– Det primära målet är att ge förutsättningar för att industri ska finnas kvar och utvecklas, i första hand i Gnosjöregionen men vi kallar oss för Automation Småland så vi kan väl säga att vi har Småland som arbetsområde, säger Hans Nilsson till P4 Jönköping.

Det var för att rädda både industrierna och jobben i Gnosjöregionen som projektet Automation Småland startade, just Gnosjö, och kommunerna runt omkring, har länge setts som ett mecka för industrier och småföretag. Men statistik som Gislaveds näringslivs AB har tagit fram visar att ungefär 6 000 arbetstillfällen har försvunnit från regionen.

Automation Småland tror att industrins framtid är modern och automatiserad, därför är projektet egentligen mer av ett nätverk för företag som håller på med så kallade automationslösningar, alltså inte företag som tillverkar detaljer samt delar med mera, utan företag som skapar maskiner och lösningar till den typen av tillverkningsindustrier. Tanken är att företagen i nätverket ska träffas på konferenser och möten med mera, men också få möjlighet att samarbeta med högskolor samt universitet.

Egentligen har projektet redan hållit på i två år, men nu i december hålls en stor konferens, efter nyår går det in i en ny fas, eftersom det har varit så lyckat säger Hans Nilsson.

– Det stora resultatet är ju faktiskt att företagen lärt känna varandra, vi har byggt upp förtroenden och sedan har vi med hjälp av universitet tillfört kunskap.

Källa: Sveriges Radio