Nyindustrialiseringens utmaningar

Att satsa på automationsprodukter med högsta kvalitet är den absolut viktigaste nyckeln till nyindustrialisering menar Lars Ekelund, affärsutvecklingschef vid Mitsubishi Electric Europe i en gästkrönika i Tidningen Automation 1:2016.

Kompetens inom produktion och automation, kontinuitet i produktval, beprövad teknik och trygga leverantörsrelationer är andra oundgängliga faktorer för svensk industri och våra utmaningar och möjligheter på vägen mot nyindustrialisering.

Läs hela krönikan här: