Välkommet kompetenstillskott till länets industri genom fem nya YH-utbildningar

Det går bra för Jönköpings läns industriföretag. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft har ökat lavinartat under de senaste 10 åren. Företagen har kontinuerligt framfört önskemål om stöd från näringslivsorganisationer, skolor och myndigheter för att utbildningarna som erbjuds ska matcha industrins behov. YH-Bäckadal, som anordnar Yrkesinriktade Högskoleutbildningar ansökte i höstas om att under två läsår, med start höstterminen 2016 få anordna totalt fem utbildningar med inriktning mot industri och tillverkning.

”Vi fick positivt beslut från YH-myndigheten och finansiering för att anordna alla de fem YH-utbildningar som vi ansökt om. Det är förstås väldigt roligt för oss och för hela länets näringsliv. Under två års tid kommer vi att få i uppdrag att utbilda 240 personer. Det innebär att vi kan erbjuda ett mycket konkret hjälp till länets företag som skriker efter kvalificerat yrkesfolk och därmed kan vi avhjälpa en betydande del av det akuta kompetensbehov som finns i industrin” berättar Anders Rickman, utbildningsledare vid YH-Bäckadal i Jönköping. Nu tar arbetet vid med att kontakta länets företag och informera om de nya möjligheterna till kvalificerad internutbildning och nyrekrytering för tillverkningsindustrin.

I år var det hård konkurrens om medel till YH-utbildningar. ”YH-myndigheten hade i snitt medel för att finansiera cirka 30% av de ansökningar som kom in”, berättar Anders, som tror att det lyckosamma utfallet för YH-Bäckadals del beror på att utbildningarna bygger på ett uttalat stort behov från näringslivet, och den ökade konkurrenskraft som tillgången till rätt kompetens kan tillföra näringslivet. ”Vi har samarbetat med bl.a. Teknikcollege och Svenskt Näringsliv, och fått gott stöd också från företagsnätverk som Automation Småland och sammanlagt 65 enskilda företag från hela regionen.” Några av alla de bolag som stöttat våra ansökningar är Husqvarna , Fagerhult , Kongsberg, Fläkt woods, Starka, Uppåkra, Siemens, Ångpanneföreningen och Svia.

Glädjande för Automation Smålands företag och hela regionens industri
”Ett mycket glädjande besked!” säger Anders Ahlström, projektledare för Automation Småland, och fortsätter: ”Vi stöttar alla regionala initiativ som kan leda till ökad konkurrenskraft för Automation Smålands nätverksföretag och som gynnar hela länets industri och utveckling. Just kompetensförsörjning och kompetensutveckling för mer kvalificerad arbetskraft har länge varit den i särklass viktigaste strategiska framtidsfrågan för företagen i regionen”, säger Ahlström.

Den mest efterlängtade utbildningen hos industriföretagen förväntas vara ”Robot och automationsingenjör”. ”Det är mycket eftertraktade tekniker som kan sätta ihop produktionsliner och koppla samman maskiner till ett helt system”, förklarar Rickman.

Utbildningen vänder sig primärt till personer 20-50 år i Jönköpings län, och som vill förkovra sig inom ett specifikt område. För att vara behörig till utbildningen som ”Robot och automationsingenjör” krävs antingen en bakgrund från gymnasieskolans El och energi-program eller praktisk arbetserfarenhet från industrin med automatiserad verksamhet. Samma sak gäller för YH-utbildningen Elprojektör/ Elkonstruktör som också ges vid Bäckadal.

YH, gratis och praktiknära
På yrkeshögskolan varvas teori och praktik. En stor del av studierna förläggs till arbetsplatser ute i industrin. Anställda som har behov av att utveckla sin kompetens betalar ingenting för att gå utbildningen, och företaget behöver inte avvara värdefull arbetskraft under tiden som de anställda utbildas.

”Det är en specialmodell som vi utvecklat inom YH, just för att tillmötesgå företagens och de anställdas behov. Den teoretiska utbildningen i skolan sker cirka 1-2 dagar per vecka, resten av tiden är förlagd till arbetsplatsen. Detta innebär att länets företag måste bidra med en LIA-handledare till YH-studenterna.”

Rickman vill uppmärksamma Automation Smålands nätverksföretag och övrig industri på möjligheten att kompetensutveckla genom YH vid Bäckadal. ”Under våren kommer vi att vara med på mässor, för att träffa potentiella studenter och företag. Vi vill också diskutera möjligheterna att förlägga delar av våra utbildningsdagar i Gnosjöregionen. Det kommer att bli ett vinnande koncept för alla. Vi ser fram emot att sätta igång”, avslutar Anders Rickman.

Mer information om beviljade YH utbildningar www.backadal.se/utbildningar/yrkeshogskola.html
Automation och Robotingenjör – 20 platser, två års utbildning teori 3-4 dagar/vecka
Elkonstruktör/elprojektör – 15 platser, ett års utbildning teori 1 dag/vecka
Lagerlogistiker med inriktning automation och E-handel – 35 platser, ett års utbildning teori 1 dag/vecka
CNC-programmerare med Blått certifikat – 15 platser, ett års utbildning teori 1 dag/vecka
Produktionsutvecklare – 35 platser, ett års utbildning teori 1 dag/veckan. (tillsammans med Campus Värnamo, Nässjöakademin)
Kontakt: Anders Rickman – Utbildningsledare 0768-15 38 00

e-post: anders.rickman@jonkoping.se
Nyheten kommer från Automation Småland
Text: Monica Johansson, e-post: monica@automationsmaland.se