SPARK-dagen 22 april 2021 – Vikten av livslångt lärande

SPARK-dagen den 22 april 2021 fokuserade på vikten av livslångt lärande. Här deltog SEW Eurodrive, ett av våra medlemsföretag, och diskuterade nyttan med och egna erfarenheter av vidareutbildning för yrkesverksamma. Allt sammanfattades med att kompetensutveckling är en viktig del för ett företags framtida konkurrenskraft.

Inom SPARK finns flera olika alternativ till kurser för livslångs lärande – www.ju.se/yrkesverksam