Möt Kerstin Johansen – eldsjälen som bygger broar mellan akademi och företag

Kerstin Johansen brinner för arbetet i klustret Automation Småland, ett kluster där medlemsföretagen, tillsammans med akademin och offentlig sektor, arbetar för att utveckla, stärka och synliggöra regionens företag, primärt tillverkningsindustrin i Småland med omnejd. Genom akademins medverkan får klustret en naturlig länk till högre utbildning och forskning samt till kontakter med studenter, såväl lokalt som runt om i Sverige.

Till dagens intervju är Kerstin lite sen och ursäktar sig med att hon fastnade i ett intressant samtal med ett medlemsföretag som behövde bolla idéer. Detta är ett tydligt exempel på det engagemang Kerstin har för klustret och har haft sedan starten 2012. Hon har genom sitt arbete starkt bidragit till att etablera ett nära samarbete mellan akademi och företag. Kerstin menar, att klustret ger en möjlighet till företagen att bolla idéer och utmaningar med akademin för att ständigt kunna ligga i framkant inom sina områden.
Sedan 2019 arbetar Kerstin som biträdande professor i integrerad produkt- och produktionsutveckling vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Sedan 2013 har fokus för Kerstins forskning och arbete varit ’samverkan mellan människa och robot’. Idag ansvarar hon för att koordinera en integrerad forsknings- och utbildningsmiljö som kallas ”in:sure” – Integrated Product and Production Development for Sustainability and Resilience, inom forskningsmiljön SPARK vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Tillsammans med forskarkolleger, övrig expertis och studenter bidrar Kerstin idag till att identifiera såväl utmaningar som lösningar för en framtida konkurrenskraftig industri.

I min roll, säger Kerstin, handlar det inte bara om att utbilda och coacha studenterna till att vara kritiska, nyfikna och uppdaterade för att kunna lösa framtidens utmaningar, utan också att säkra upp så att kompetensen stannar i regionen. Det är viktigt att kunna bidra till kompetensförsörjningen till regionens alla teknikintensiva företag. Detta är en stark drivkraft i mitt arbete, säger Kerstin. Hon poängterar också vikten av utbyte mellan akademi och företag, speciellt när studenter också får vara en del av nätverket redan innan de är klara med sin utbildning. Kanske är det just dessa studenter som en dag är de som är med och bidrar till att region Småland inte bara är bäst i Sverige, utan världsbäst!?

Med denna ambition, tackar vi Kerstin för dagens intervju. Det är tydligt att det finns ett enormt driv och engagemang hos Kerstin. Ett driv att fortsätta bygga broar mellan akademi och företag. Detta uppmärksammades i december 2021, då hon fick Automation Smålands samverksanspris till Anders Ahlströms minne, med motiveringen att hon är en sann samverkansjäl.

Om Automation Småland;
Söker du också ett nätverk där du kan bli inspirerad, dela dina utmaningar och hitta lösningar tillsammans – då är Automation Småland rätt nätverk för dig. Läs mer här!