Nominering – Samverkanspriset till Anders Ahlströms minne

 

För att hedra Anders minne har Automation Småland år 2017 instiftat en utmärkelse som delas ut på den årliga decemberkonferensen till en person som, i samma anda som Anders arbetade, bidrar till:

att på ett osjälviskt sätt utveckla den regionala industrins konkurrenskraft genom visionärt tänkande och handlingskraft

Tanken är att vi och regionen därigenom återkommande påminns om den betydelse Anders Ahlströms insatser både haft och framgent kommer att ha. Utan hans initiativ hade Automation Småland troligen inte funnits, och inte heller kommit så långt på så kort tid.

Läs mer om Anders Ahlströms insatser på: https://automationsmaland.se/anders-ahlstrom/

Automation Smålands styrgrupp (advisory board) tar emot förslag och utser mottagare. Sänd in Din nominering med en kort motivering via formuläret nedan. (Du kan nominera flera olika personer. Det går även bra att nominera sig själv.)

Nominera här.

Pristagare till samverkanspriset 2019: Mikael Gustafsson, Region Jönköpings län.

Juryns motivering

”Mikael är sedan länge en outtröttlig förkämpe för samverkan kring både innovations- och affärsutveckling i Jönköpings län och hela Småland.

Med känsla för företagens behov och förutsättningar, som bottnar i egna familjeföretaget, är han en kompetent och pragmatisk vägvisare i de offentliga labyrinterna.

Förutom sitt mångåriga engagemang i Automation Småland har Mikael haft en avgörande roll i realiserandet av Science Parksystemet, Smart Housing Småland, Träregion Småland och otaliga utvecklingsprojekt.

Vi är många som har Mikael att tacka för ett engagemang som går långt utöver någon tjänstebeskrivning.”

Tidigare års vinnare är:

2018: Ulf Sjölin, Nominit AB

2017: Carola Öberg, Science Park