Nominera till Automation Smålands Samverkanspris till Anders Ahlströms minne – senast 30 november

För att hedra Anders minne instiftar Automation Småland en utmärkelse som delas ut på den årliga decemberkonferensen till en person som, i samma anda som Anders arbetade, bidrar till:

”att på ett osjälviskt sätt utveckla den regionala industrins konkurrenskraft genom visionärt tänkande och handlingskraft”

Tanken är att vi och regionen därigenom återkommande påminns om den betydelse Anders Ahlströms insatser både haft och framgent kommer att ha. Utan hans initiativ hade Automation Småland troligen inte funnits, och inte heller kommit så långt på så kort tid.

Läs mer om Anders Ahlströms insatser på: https://automationsmaland.se/anders-ahlstrom/ 

Automation Smålands styrgrupp (advisory board) tar emot förslag och utser mottagare. Sänd in Din nominering med en kort motivering via formuläret nedan. (Du kan nominera flera olika personer. Det går även bra att nominera sig själv.)

Loading