Ny projektledare Automation Småland

Den 1 november tillträdde Agneta Lundquist som projektledare för Automation Småland och projektet ARKII (Automation för Regional konkurrenskraft II). Agneta har en bakgrund från verkstadsindustrin och IT-branschen. Hon kommer senast från en roll som partneransvarig för försäljning av programvaror till små och medelstora företag på den nordiska marknaden.

– Det ska bli fantastiskt spännande att ta mig an arbetet som projektledare för ARKII. Jag ser fram emot att tillsammans med alla engagerade representanter för såväl företag och forskare vara med och bidra till fortsatt utveckling för Automation Småland, säger Agneta.

Agneta har sedan början av 2000-talet varit engagerad i olika typer av uppdrag och aktiviteter för att bidra till ökad konkurrenskraft för svensk verkstadsindustri, fokus produktion. I arbetet med att etablera Virtual Manufacturing som en viktig hävstång för denna utveckling har Agneta arbetat med såväl stora industriföretag som med de små och medelstora företagen.

Agneta har en bred erfarenhetsbas och har verkat inom olika funktioner och i olika roller. Hon har förutom sina erfarenheter från IT-branschen också arbetat som projektledare inom produktutveckling för strategiska förändringsprojekt, som projektledare bilutvecklingsprojekt inom inköp och som produktverkstadschef karossfabrik.

– Automation Smålands projekt ARKII är ett viktigt uppdrag som nu ska verkställas. Att kunna säkra måluppfyllelse i projektets olika delar och bedriva framgångsrikt utvecklingsarbete kommer ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av Automation Småland, säger Agneta.

Vi hälsar Agneta varmt välkommen till detta arbete!