Automation Småland på Produktion2030-konferens

Automation Småland fick en tongivande roll på den stora resultatkonferensen i Stockholm den 13 mars 2018.

Sedan tidigare var både Richard Skogward, ordförande i företagarföreningen bakom Automation Småland (Automationsföretagen Sveriges), och Anna Öhrwall Rönnbäck, professor och husforskare, tillfrågade att delta med inspel och leverera spaningar mot slutet av dagen.

När så den inledande huvudtalaren från SKF fick förhinder fick Richard Skogward ett samtal: kan du infinna dig redan kvällen före och vara den från industrin som inleder dagen. Så kom det sig att Automation Småland fick både inleda och avsluta dagen, som spände över viktig produktionsutveckling i samspel mellan akademi och industri, i företag som Sandvik, Scania och Volvo, och med Näringsdepartementet på plats. Johan Harvard berättade att regeringen nu beslutat om Robotlyftet som rullas ut.

Budskapet som Automation Småland i huvudsak levererade var att göra det möjligt för de mindre företagen att konkurrera på samma villkor som de större, i möjligaste mån, och att underlätta samverkan med akademi och skola – och speciellt den så viktiga kompetensförstärkningen för småföretag. Anna Öhrwall Rönnbäck uppmuntrade kollegor vid akademi och institut att fortsätta jobba tillsammans med de mindre företagen, med fokus på att leverera nytta för affären. Dagen i övrigt var inspirerande och mycket välbesökt och välarrangerad.

Vi tackar programledningen och arrangörer av Produktion2030 för den fina möjligheten Automation Småland har att vara en del av det strategiska innovationsprogrammet.

Har du några frågor kring Produktion2030 eller är intresserad av att veta mer är du alltid varmt välkommen att besöka Produktion2030s hemsida eller kontakta via mejl produktion2030@gmail.com.