Automationskonferens med produktionsfokus

Automation Smålands konferens ”Framtidens industri i Gnosjöområdet” den 1 december var ett lyckat och välbesökt arrangemang med över 100 deltagare. Björn Langbeck från Tillväxtverket betonade både den tillverkande industrins historia och betydelse för framtiden, där digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz representerade för dagen även Produktion2030 och Digilyftet (vilket även Björn nämnde), satsningar som kompletterar varandra och där inriktningen mot små och medelstora företag är en viktig delmängd på flera sätt.

Läs hela artikeln på produktionslyftet.se >>