Nominera till Automation Smålands Samverkanspris 2022-23

Nominera gör du längst ner på sidan, eller genom att öppna följande länk.

För att hedra Anders minne instiftade Automation Småland år 2017 en utmärkelse som delas ut på den årliga konferensen till en person som, i samma anda som Anders arbetade, bidrar till:

”att på ett osjälviskt sätt utveckla den regionala industrins konkurrenskraft genom visionärt tänkande och handlingskraft”

Tanken är att vi och regionen därigenom återkommande påminns om Anders Ahlströms betydelse för att snabbt åstadkomma effektiva samverkan, mellan akademi, näringsliv, med både små och större företag, institut och stödjande aktörer.

Läs mer om Anders Ahlströms insatser på: https://automationsmaland.se/anders-ahlstrom/

Automation Smålands styrgrupp (advisory board) tar emot förslag och utser mottagare. Sänd in Din nominering med en kort motivering via formuläret nedan. (Du kan nominera flera olika personer. Det går även bra att nominera sig själv.)
Nominera här.

Pristagare till samverkanspriset 2021 var Kerstin Johansen, professor vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

Juryns motivering
”Brinner för att bygga broar mellan högskola och industri, främst små och medelstora företag. Genom att knyta studenter mot företag säkerställer hon att ny kompetens kopplas samman med industrin. Alltid generöst och kreativt samverkande med sitt stora kontaktnät i speciellt inom produktion, i Sverige och internationellt.

Förutom ständigt nya industrikontakter genom forskningen inom integrerad produkt- och produktionsutveckling finns också många av hennes före detta studenter på viktiga positioner, alltid beredda att i sin tur dela med sig av kontakter och kunskaper för att ytterligare förstärka det stora värdefulla nätverk som hon omger sig med.

Dessutom verkar hon för det livslånga lärandet genom att utveckla och bedriva kurser för yrkesverksamma.

En sann samverkanssjäl!”

Pristagare av Samverkanspriset är:
2021: Kerstin Johansen, professor Jönköping University och grundare av Automation Småland
2020: Inge Johansson, ordförande i Business Gnosjö Region AB och grundare av Gnox AB
2019: Mikael Gustafsson, Region Jönköpings län
2018: Ulf Sjölin, Nominit AB
2017: Carola Öberg, Science Park

Loading