Den öppna och förutsättningslösa diskussionen är det främsta värdet i klustret

”Den öppna och förutsättningslösa diskussionen är det främsta värdet i klustret”
– Vi möter Andreas Almqvist från SEW-Eurodrive

SEW-Eurodrive är ett tyskt familjeföretag som arbetar primärt med tillverkning inom växel- och elmotorer med fokus på automatisering. Företaget har varit aktivt i Sverige i över 50 år. Vi möter Andreas Almqvist, säljare med inriktning på automation. Andreas roll på företaget innebär mycket arbete med industriföretag, särskilt maskinbyggare men även slutanvändare, som bygger nya eller renoverar befintliga anläggningar. Vilket oftast leder fram till kompletta automationslösningar med hela system.

Företaget har varit medlem i Automation Småland i snart ett år. Andreas berättar att han kom i kontakt med branschklustret när han gick en vidareutbildning på Högskolan i Jönköping och kom i kontakt med Kerstin Johansen.
De ville hitta ett forum där man inte alltid är i en kund och säljarrelation utan man sökte en mer förutsättningslös och lösningsorienterad diskussion på regional nivå, där Automation Småland blev rätt forum, säger Andreas. I diskussionerna med de andra medlemsföretagen får man nya infallsvinklar och djupare förståelser för olika problemställningar.
Vikten av att kunna stötta Jönköpings Högskola vägde också tungt, vilket företaget har varit väldigt måna om under sin korta tid i klustret. Idag deltar de i ett utvecklingsprojekt, RASP, på högskolan, där målsättningen är att kunna skapa en mall för små- och medelstora företag med vad de ska tänka på när de ska bygga en ny- eller renovera en fabrik. Företagets roll i projektet är ge input som system och komponentleverantör samt stötta de akademiker som gör studier, både doktorander och magisteruppsatser, säger Andreas. Utöver detta bidrar även SEW Eurodrive till högskolan genom att föreläsa på en del av JTH:s automationskurser.

Företaget samarbetar också med flera medlemsföretag i Automations Småland men mycket handlar om att bolla idéer och det är en enorm fördel att det är lokalt, säger Andreas och fortsätter, nätverkandet är ett stort värde i medlemskapet där man får upp ögonen för företag som man inte haft på radarn innan. Genom den digitala frukostspaningen har det också blivit enkelt att vara delaktig. Det finns en öppenhet i klustret där det inte bara är presentation av företag utan man diskuterar verkliga frågeställningar, utmaningar och möjligheter vilket bidrar till en bra diskussion och kunskapsspridning, menar Andreas.

Om Automation Småland;
Söker du också ett nätverk där du kan bli inspirerad, dela dina utmaningar och hitta lösningar tillsammans – då är Automation Småland rätt nätverk för dig. Läs mer här!