Automationsföretagen bildar förening under Sinf

Automation Smålands medlemsföretag bildade den 30 maj 2016 sin förening under Svensk Industriförening Sinf. Föreningens namn är Föreningen Automationsföretagen i Sverige, med säte i Gnosjö kommun, och den första ”noden” i nätverket är GGVV-noden som fortsätter använda benämningen Automation Småland. Namnet Automation Småland och varumärket, som utvecklats sedan 2011, kommer troligen att fungera som namn även för tillkommande geografiska noder i den expansion av Automation Småland som nu står för dörren.