Är ni i behov av en student?

I och med coronakrisen har flera studenter blivit av med sina praktikplatser (NFK). I år har vi därför en flexiblare hållning till praktikplatserna, och kräver exempelvis inte en fysisk arbetsplats.
Har ditt företag behov av en student eller en studentgrupp som på distans undersöker ny teknik, produkt, tjänst eller marknad, gör ett utredningsuppdrag, analyserar data eller utvecklar en produkt/tjänst/app/prototyp? Er insats blir att ge studenterna ett uppdrag och handleda studenterna genom arbetet under ca. 7 veckor, exakt upplägg bestämmer ni med studentgruppen. Det kan exempelvis handla om ett uppstartsmöte, samt veckovisa avstämningar över videolänk.

Behovet av uppdrag ser lite olika ut beroende på utbildningsprogram, och möjligheten till handledning från högskolan kan vara begränsad. Vissa program har startat sin praktikperiod, och andra strartar den nästa vecka. Kontaktuppgifter för olika områden:

Sonny Johansson, sonny.johansson@ju.se (Mjukvaruutveckling och mobila plattformar, Inbyggda system, IT-infrastruktur och nätverksdesign, Grafisk design och webbutveckling)
Magnus Vårbrant, magnus.varbrant@ju.se (Logistik och Ledning)
Mats Thilen, mats.thilen@ju.se (Sustainable Supply Chain Management, engelsktalande studenter)
Ann-Marie Dahl, Ann-Marie.Dahl@ju.se (Byggnadsteknik)
Kharin Abrahamsson, Kharin.Abrahamsson@ju.se (Belysningsvetenskap)