Styrgrupp och Medlemsaktivitet för Automation Småland

Plats: Science Park, Jönköping

Styrgruppsmöte Automation Småland kl 15-17
Medlemmar bjuds in till gemensam kvällsaktivitet kl 17.30 – 19.30

Efter styrgruppsmötet träffas alla i Automation Småland för samkväm, uppdatering och kraftsamling. Under medlemsmötet delas också värdefull information om bl a Automations Smålands strategiska inriktning, Robotlyftets automationscheckar och annat som är på gång – i stort och smått. Dessutom pratar vi om klustrets roll i regionens Smart specialiseringssatsning.