Återblick spaning på CNC Factory med Sandvik, AI och Hannovermässan – och Robotlyftet

Den 8 maj 2019 träffades Automation Smålands trendspanare i Värnamo hos medlemsföretaget CNC Factory*, ett automationsföretag som funnits i 29 år. CNC ingår numer i Dynamate-koncernen, men namnet behålls eftersom det är så inarbetat. Visningen bjöd på allra senaste inom automation och Industrie4.0. Vi fick en förhandsvisning av vad CNC Factory förberett till Värmano Industriexpo 2019. Exempelvis fick vi se och uppleva virtual reality (VR) som verktyg för att renovera en utrustning och en visning av Sandviks nya lösning för programmering av CNC-maskiner.

Det var en välbesökt spaning där Kerstin Johansen berättade om spaningar genom åren, som innehållit exempelvis maskinsäkerhet, producera i Sverige, skolsamverkan och senast fabrikslayout med hjälp av digital tvilling.

Sedan tog Anna Öhrwall Rönnbäck och Björn Langbeck vid med en rapport från Hannover Messe 2019. Björn, som har stor erfarenhet från mässan över åren, konstaterade att förutom de vanliga pys- och tryck-hallarna var det stort fokus på framtidens energilösningar, inte minst för fordonsindustrin. Spännande robotlösningar och futuristisk fordonsdesign, självkörande och vätgasdrivet fanns förstås att testa. Viktigast var kanske det varma mottagande Sverige fick i Hannover, där det var Sveriges tur att ha rollen som 2019 års mässvärd. Tänkvärt och inspirerande för svenska företag som funderar på tyska marknaden. Anna kunde också konstatera att Elmia Automation står sig väl när det gäller industriautomationslösningar.

Joel Johansson från Tekniska Högskolan på Jönköping University (JU) gav en intresseväckande lektion i kombinatorik. Det finns i det närmaste oändliga variationsmöjligheter för framtidens tekniklösningar. För att navigera i komplexiteten krävs ännu bättre hjälp och stöd, och nya vägar öppnas med hjälp av artificiell intelligens (AI). Här finns goda möjligheter att forska tillsammans med SPARK-miljön vid JU, som Kerstin numer också tillhör.

Från Sandvik Applied Manufacturing Technologies, SAMT**, presenterade Jenny Hörnlund och Fredrik Svensson Prism, en app för CNC-maskinprogrammering. Den ”lät för bra för att vara sann” tyckte nog flera innan föredraget, men Fredrik visade med en live-demo hur man med Prism programmerar CNC-maskiner på en iPad, direkt i 3D-modellen av komponenten. Det är ett alternativ till programmering direkt i maskin eller med ett CAM-system. Prism ger förslag på lämpliga verktyg för operationen och rekommenderar skärdata, baserat på verktyg, material och egenskaper, och verktygsbanorna kan simuleras visuellt, med post-processing inbyggt. Prism underlättar verkligen maskinbearbetning för mindre företag.

Därefter presenterade Anna och Björn Robotlyftet***, där små tillverkande företag kan söka en check för att köpa in kunskap/tjänster för innovativ automation och digitalisering i tillverkande företag. Automation Småland har fått vara med och utveckla programmet både på tidigt stadium och genom pilotverksamhet (”ROBIN”) tillsammans med Tillväxtverket. Björn försäkrade att det är minsta möjliga byråkratiskt krångel för att söka pengarna – de här ska ut och göra nytta direkt för företaget. Läs mer och ansök på: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html,

Avslutningsvis fick deltagarna testa och uppleva hur CNC Factory börjat använda skanning som metod att dokumentera maskiner som ska renoveras. Den inskannade maskinen återskapas i moderna verktyg och en VR-modell byggs av den föreslagna renoverade lösningen. I den modellen fick vi gå in och virtuellt uppleva höjder upp emot 7 meter ovanför ett arbetsbord där en stor och hög komponent ska kunna bearbetas. Ett riktigt coolt besök, som visar hur moderna digitala verktyg kan bidra till en effektivisering av att återskapa geometridata från odokumenterade maskiner.

*) CNC Factory har verksamhet inom tre olika områden: (1) CNC och verktygsmaskiner, (2) automation, industrirobotar och portalrobotar, (3) service av verktygsmaskiner, utbildning och konsulttjänster. CNC Factory är en del av DynaMate, ett helägt dotterbolag till Scania CV. DynaMate har cirka 300 anställda inom områdena engineering, industri, underhåll och entreprenad.

**) SAMT är en ny division inom Sandviks affärsområde Sandvik Machining Solutions (SMS), för utveckling av digitala tjänster och produkter för maskinbearbetning.

***) Syftet med automationscheckarna är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik och öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling. Checkarna kan användas för projekt som uppfyller detta syfte, exempelvis tekniska utredningar, testning, simulering och provning, projektering samt i viss mån utbildning. Projektet är tänkt som en kortare insats, upp till tre månader och med en totalkostnad som kan uppgå till maximalt 300 000 kr. Tillväxtverkets stöd kan vara upp till 50% (75% för de minsta företagen) av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kr.


Text och bild: Anna Öhrwall Rönnbäck och Kerstin Johansen.