Inbjudan till Automation Summit och PiiA Inspiration

Välkommen att delta 6 oktober! Dessutom: matchmaking med Ignite den 7 oktober.

Industrin genomgår just nu en teknikdriven strukturomvandling med en kraftigt ökad efterfrågan på nya digitala lösningar. Den dynamiska marknaden innebär stora möjligheter som svenska företag kan ta tillvara om de har rätt kompetens och är beredda att samarbeta i nya konstellationer.


Läs mer och anmälan
https://www.automationsummit.se/