Europeiska Robotveckan (European Robotics Week, ERW 2020)

Välkommen till 19-29 nov till den Europeiska Robotveckan (European Robotics Week, ERW 2020), som äger rum samtidigt i hela Europa.

ERW utvecklades för att öka allmänhetens och ungdomars intresse för robotforskning och öka intresset för robotik. Mer än 550 000 människor över hela Europa har haft kontakt med ERW sedan lanseringen 2011. Veckan är organiserad under SPARC, det offentlig-privata partnerskapet för robotik mellan euRobotics och Europeiska kommissionen.

Från SWIRA är det Gunnar Bolmsjö och Ove Leichsenring som är nationella samordnare för Sverige för Europeiska Robotveckan. Deras uppdrag är att aktivt marknadsföra robotveckan i Sverige till robotikorganisationer, forskningsinstitut / universitet och uppmuntra dem att öppna sina dörrar och sponsra eller organisera olika robotikevenemang för allmänheten.

Meddela Gunnar Bolmsjö <gunnar.bolmsjo@lnu.se> och Ove Leichsenring <ove@swira.se> om ni planerar robotikaktiviteter under denna vecka (v 48, dvs 19-29 nov).


Läs mer om ERW
www.robotics-week.eu