Automationskonferens 2018

Årets tema: Att välja automation!

Varmt välkommen till Automation Smålands sjätte årskonferens där goda exempel på automation och robotisering presenteras. Dagen bjuder på studiebesök, möjligheter till nätverkande och mingel samt ett spännande scenprogram.

Tid: 6 december 2018 kl 9.00-11 (ca) Studiebesök, 11.30-17.30 Scenprogram och utställning.

Konferensanmälan är nu stängd. Efteranmälan i mån av plats (meddela Agneta Lundquist). Bekräftelse om studiebesök sänds ut tisdag 4 december.

Plats för konferensen: Axelent Arena i Hillerstorp, Gnosjö kommun. Läs mer om Studiebesöksföretagen (Plamex, Axelent, Östrand & Hansen, Axelent Engineering) under Nyheter.

Innehåll: Studiebesök hos medlemsföretag på förmiddagen kl 9.00-11.00 ca, lunchmingel med affärsmöjligheter kl 11.30-12.45, scenprogram kl 13.00-17.30 med pauser och mingel i utställningen.

Årets konferens lyfter fram nyttan med automation, digitalisering och ett robotlyft för Sverige. Kompetenstillgång är viktig för att möjliggöra den industriella omställningen och både kompetensförsörjning och ’employer branding’ diskuteras från scenen. Konferensen genomförs i samverkan med det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 och Automation Smålands medlemmar, partners och finansiärer.

Dagen leds av Kerstin Johansen med stöd av Tekniksprångarna Malin Muhr och Julia Schön.

Programinnehåll:

 • Välkommen – Automation Småland hälsar välkommen tillsammans med Region Jönköpings läns företrädare Per Eriksson (C).
 • Magnus Engström, Saab AB, om industrialisering av produktionsmetoder för montering av flygplansstruktur.
 • Robot- och teknikleverantörer presenterar aktuella lösningar (ABB, KUKA, SICK, Universal Robots, Yaskawa).
 • Sinf om affärsavtal som gagnar både kund och leverantör vid komplex systemförsäljning.
 • Panel om värdekedjan ”tillverkande företag, automationsintegratör, teknikleverantör”.
 • Kundnytta i fokus: effektiva och innovativa lösningar från medlemsföretag i Automation Småland.
 • Ann-Sofie Sjöblom, Swedish Standards Instititute (SIS), om standardisering – delta, påverka och stärk din konkurrenskraft
 • Forskarna Mats Jackson, Fredrik Elgh och Carin Rösiö, Jönköping University, om SPARK-miljön som resurs, samt vägar till fortsatt kunskap.
 • Fredrik Svensson, Scania AB, om automationsimplementering i produktion.
 • Emma Johannessen, Stenbergs, om att jobba som produktionstekniker och installatör.
 • Tero Stjernstoft, Vinnova, Björn Langbeck, Tillväxtverket, Martin Hedman, IUC Sverige, Erik Bunis och Roger Lundin, RISE om satsningar på forskning och innovation (FoI) för industrin.
 • Panel om kunskaps- och kompetensförsörjning idag och i framtiden – med koppling till skolan, de unga och ’employer branding’.

Programansvariga för konferensen är husforskarna docent Kerstin Johansen, Linköpings universitet, tekn dr Nina Edh-Mirzaei, Jönköping University, och professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet, samt Agneta Lundquist, projektledare Automation Småland. Kontakt.

Stort tack till alla konferenspartners som hjälper till att genomföra arrangemanget: ABB, ACRON, Axelent, KUKA, Masentia (Rofin), Maxiom/YaPDM, Produktion2030, Saab AB, Scania AB, SICK, Tillväxtverket, Universal Robots, Vinnova, Yaskawa, och parterna bakom klustret (se Automation Smålands styrgrupp): Företagsmedlemmarna, LiU, LTU, JU, Region Jönköpings län, RISE, Sinf, med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För utställare:  Medlemmar, robotleverantörer, maskinbyggare och automationsföretag och andra som vill bidra med demonstrationer och kunskapsspridning om industrins robotisering, automation och digitalisering är välkomna att vara med i utställningen som ligger i samma lokal som scenprogrammet. Ta kontakt med Agneta Lundquist.

Än en gång varmt välkommen – Din medverkan är viktig för utveckling och kompetensförstärkning av svensk produktion.