Automation Smålands konferens den 7 december 2017 i Hillerstorp

Konferensen var denna gång ett samarrangemang med IVA:s projekt Smart industri, Produktion2030 och Region Jönköpings län. Dagen blev det möte mellan viktiga aktörer som vi hade hoppats på och som gjorde den till den goda mötesplatsen för framtidens industri. Här medverkade ett drygt hundratal: gymnasiestuderande, industriföretag och automationsexperter, maskinbyggare och tillverkande företag, robotleverantörer och mjukvaruleverantörer, region- och kommunrepresentanter.

Viktiga kompetenser för morgondagens industridigitalisering fanns på plats på konferensen och det utbyttes tankar och idéer kring vad som krävs i framtiden och hur förstärkningen kan gå till. Dessutom medverkade flera möjliggörande myndigheter, institut och högskolor för att lyssna av och förmedla kunskap om resurser som finns och som kommer att bli tillgängliga.

Läs mer – Återblick Automationskonferens 2017