Automation Småland Spanar 18 okt: Framtidens automationslösningar för additiv tillverkning (3D-printning)

Välkommen till en spaning om hur 3D-printning på verkar framtidens produktionslösningar! Utmaning och möjligheter förstås.

Vi träffas över en frukost som dukas upp kl 7.30 på Bors Automation, adress: Drömminge Eklunden, 331 74 BOR. Anmäl senast 15 okt. (Begränsat antal platser.)

Kenny Johansson, vd på Acron, är huvudtalare på temat ”Vad kan man göra med Additiv Tillverkning”. Vi får också ta del av senaste forskningsrön på området. Detta inspirerar till en framåtriktad diskussion om automationslösningar för 3D-printning i industrin.

Program

8:00-9:00
Anders Henriksson, vd, hälsar välkommen till Bors Automation
Inledning kring dagen och additiv tillverkning (3D-printning/AM) – Kerstin Johansen, Linköpings universitet
Kenny Johansson, Acron – Vad kan man göra med additiv tillverkning
Anton Wiberg, Linköpings universitet – Hur kan man konstruera för additiv tillverkning
Anna Öhrwall Rönnbäck och/eller Christo Dordlofva, Luleå tekniska universitet – Additiv tillverkning i avancerade tillämpningar

9:00-9:20
Frågestund: Konsekvenser för framtidens automation – innovationsmöjligheter

9:20-9:25
Hur når man forskningsfronten? Mer från Produktion2030.

Summering.

9:30-10:00
Bors Automation: Studiebesök i verksamheten

Loading