Nominering – Samverkanspriset till Anders Ahlströms minne

För att hedra Anders minne har Automation Småland år 2017 instiftat en utmärkelse som delas ut på den årliga decemberkonferensen till en person som, i samma anda som Anders arbetade, bidrar till:

att på ett osjälviskt sätt utveckla den regionala industrins konkurrenskraft genom visionärt tänkande och handlingskraft

Tanken är att vi och regionen därigenom återkommande påminns om den betydelse Anders Ahlströms insatser både haft och framgent kommer att ha. Utan hans initiativ hade Automation Småland troligen inte funnits, och inte heller kommit så långt på så kort tid.

Läs mer om Anders Ahlströms insatser på: https://automationsmaland.se/anders-ahlstrom/

Automation Smålands styrgrupp (advisory board) tar emot förslag och utser mottagare. Sänd in Din nominering med en kort motivering via formuläret nedan. (Du kan nominera flera olika personer. Det går även bra att nominera sig själv.)

ÅRETS SAMVERKANSPRIS 2017: Pristagare: CAROLA ÖBERG

Automation Smålands samverkanspris 2017 till Anders Ahlströms minne 2017 tilldelades Carola Öberg, Anderstorp.

MOTIVERING TILL 2017 ÅRS PRISTAGARE: Med till synes ändlös energi, kreativitet och entusiasm har Carola Öberg oegennyttigt bidragit till att utveckla projekt, affärs- och innovationsprocesser för organisationer och företag. Att hennes regionala och nationella uppdrag som innovationsrådgivare länkar till nya tvärfunktionella samverkansmöjligheter har ytterligare bidragit till utmärkelsen.

Loading