Miljonssatsning på automatisering i Gnosjöregionen

 

Satsningen på att lyfta möjligheterna med att automatisera länets industriföretag får ett tillskott på över elva miljoner kronor från bland annat Tillväxtverket och Svensk industriförening, Sinf.

– En mycket bra investering för svensk industris framtid, säger processledaren Anders Ahlström som nu

siktar på att öka antalet medlemmar i nätverket Automation Småland kraftigt.

Den svenska tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar och tusentals jobb har försvunnit bara från

Gnosjöregionen de senaste åren. 2012 bildades projekt Automation Småland i ett försök att vända trenden genom att visa på möjligheterna att effektivisera tillverkningen genom automatisering.

Samarbetet mellan cirka 25 lokala företag har slagit mycket väl ut och genom en ny kraftsamling tillförs
sammanlagt 11,3 miljoner kronor för att lyfta projektet ytterligare.

– Det är ett erkännande av det arbete som är nedlagt och en mycket bra investering för svensk industris

framtid, säger Anders Ahlström som är en av grundarna till Automation Småland som nu drivs av nybildade
Business Gnosjöregion AB.

Det nya målet är att nätverket ska växa till sextio företag över hela länet och man kommer nu att lägga stor
kraft på att visa industriföretagen vad automationen kan göra för dem.

– Det handlar bland annat om att utbilda företagen i tillverkningsindustrin, säger Anders Ahlström.

När det gäller trä och metall finns det oerhört mycket kvar att göra, och automationsföretagen är nu bärare
av den kompetens som krävs.

Frågan om svensk industris framtid är högaktuell och Automation Småland har fått allt starkare band till

forskningen vid flera lärosäten som också medverkar i den fortsatta satsningen.

Finansieringen av nästa steg omfattar tre år och kommer från kommunerna i Gnosjöregionen via projektets ägare – Business Gnosjö Region AB (BGR), Region Jönköpings län, Almi, Den Regionala Utvecklingsfonden genom Strukturfondsprogrammet Småland och Öarna (Tillväxtverket), Svensk Industriförening (Sinf) samt Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola, Tekniska Högskolan i Jönköping och Luleå tekniska universitet.

Ytterligare information Anders Ahlström
T.f Processledare
Automation Småland
Mob 070-563 70 20

Nina von Krusenstierna
Koordinator
Business Gnosjöregion AB
Mob 072-853 30 07