Möjligheter med automation

 

Med smartare teknik och bättre affärsmodeller ska automationsföretagen i Småland växa och bli ännu fler.

I gnosjöregionen finns det redan en hel del företag som arbetar med automation. Deras nisch är att hjälpa tillverkande företag att bli effektivare genom att automatisera produktionen. För att hjälpa till att utveckla branschen ännu mer i trakten startades projektet Automation Småland. Hans Nilsson har varit ledare för projektet, som startade 2012.

Spännande idéer
– Det är många spännande idéer som kommit fram under projektet, berättar Hans.

Ena av de stora vinsterna med projektet menar Hans Nilsson, är att automationsföretagen har träffats och kunnat skapa ett nätverk i sin bransch.

– Många av dem kände inte varandra sedan tidigare. Nu har man bildat en förening för att bygga vidare på nätverket.

Det är helt i linje med tanke för projektet. Efter nästa projektperiod, som är 2015-2017, ska nätverket vara självgående, utan stöd.

Nya kontakter
En annan vinst för dem som deltar i projektet är kontakten som skapats med Linköpings universitet. Projektet vill stödja en utveckling av automationsbranschen. Företag från GGVV-området är med, men projektet riktar sig till hela Småland.

De deltagande företagen har fått mer kunskap i metoder för affärsutveckling och större insikter i teknikutveckling. Man har också gjort en marknadsundersökning i projektet, bland industriföretag. Den visar att automationsföretagen har framtiden för sig.

Nyckelbegrepp
Man kan säga att automation är ett nyckelbegrepp för det läge industrin som helhet står i nu. Den nya globala tendensen är att företag i de gamla industriländerna tar hem produktion från låglöneländer igen. För att kunna göra det är automation ett måste.

Man konkurrerar mot låga löner med högre effektivitet. Här kommer att öppna sig nya möjligheter för automationsföretagen, pekar marknadsundersökningen på, bland annat.

Nu kommer Automation smålands första projekt-period att få en grande finale den 4 december. Då anordnar man en konferens i Gislaved på temat automation och återindustrialisering.

Källa: Thomas Lundh, Värnamo Nyheter