Industrin: ”Det råder brist på kompetent arbetskraft”

 

Stabila svenska underleverantörer vill anställa personal – men upplever samtidigt en brist på kvalificerad arbetskraft.

Så kan man sammanfatta resultatet av Underleverantörsbarometern som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf.

Steg för steg har de mindre och medelstora industrierna stärkt sina positioner. Bland annat genom offensivare marknadsarbete, ökad automation, och ständiga effektivitetsförbättringar. De behöver utbildad personal till sina arbetsplatser, men tyvärr är det en bristvara i Sverige just nu.

– Anders Ekdahl, vd Sinf

27 procent anger i undersökningen att de planerar att anställa jämfört med 16 procent i föregående kvartal. 44 procent tror på en konjunkturuppgång, medan 22 procent tror på en nedgång.

Även om barometern inte pekar på en tydlig uppgång, är flera indikatorer intressanta. Allt fler upplever alltså brist på utbildad arbetskraft. Kapacitetsutnyttjandet ökar, liksom att andelen företag som planerar att anställa ökar, då främst produktionspersonal

– Anders Ekdahl, vd Sinf

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det fjärde kvartalet 2015 med prognoser om det första kvartalet 2016 avslutades den 31 januari och visar bland annat på följande resultat:

  • 51 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 43 procent i förra underleverantörsbarometern. En anmärkningsvärd skillnad.
  • Hälften av underleverantörerna (50 procent) har ökat sin omsättning sista kvartalet 2015 jämfört med 43 procent föregående kvartal.
  • 45 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under första kvartalet 2016 vilket kan jämföras med 47 procent inför det fjärde kvartalet 2015
  • Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under första kvartalet ökar från 16 procent till 27 procent. Andelen som planerar att säga upp har minskat från 16 procent till 6 procent. I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

För mer information och för att få flera fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta:
Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070-759 62 19

Läs här >> om vad Automation Småland gör för att stärka länkarna mellan industri och utbildning.