Välkommen på frukostmöte – Återflytt av produktion till Sverige

Under det senaste decenniet har många företag i Sverige flyttat ut produktion till lågkostnadsländer, men den trenden börjar vända och allt fler svenska företag överväger, eller har redan flyttat tillbaka produktion till Sverige. Malin Löfving, universitetslektor i produktionssystem på Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, forskar på återflytt av produktion till Sverige i ett 3-årigt forskningsprojekt. Malin kommer att prata om varför företag väljer att flytta tillbaka produktion, olika typer av reshoring (återflytt av produktion till hemlandet), svårigheter och möjligheter med att flytta tillbaka produktion till Sverige.

Värd är Mikael Ronder, VD för Östrand & Hansen (nätverksföretag i Automation Småland). Mötet kommer att hållas hos Orkla House Care (f.d. Anza) där vi får möjlighet att se högautomatiserade produktionsmaskiner för masstillverkning i drift. Vi uppmanar alla besökare att ta med/ha på sig skyddsskor. Detta är ett krav vid besök i Orklas produktion. Endast ett fåtal par skor finns att låna på plats.

Frukost finns från 8.00. Presentationen varar 8.30-10.00. På programmet står företagspresentationer av Östrand & Hansen samt Orkla House Care (inkl. rundvandring i Orklas produktion). Dagens huvudtema ”Återflytt av produktion” presenteras därefter av Malin Löfving, Jönköping University. I direkt anslutning till mötet håller Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening, Sinf en kort presentation.
Automation Smålands nätverksföretag har sedan egen mötestid fram till senast 11.30. Gemensam busstransport kommer att anordnas för företagare från Gnosjöregionen.

Plats: Orkla House Care AB, Tallvägen 6, BANKERYD
Tid: 8 april, kl. 8.00-10.00 (sista anmälningsdatum 4 april)

Registreringen har stängts.