Elmia Automation – Ett stort tack!

Så var den första Elmia-mässan där vi deltagit över. Vårt mål var dels att bygga på vårt varumärke, dels få kontakt med potentiella medlemmar, dvs automationsföretag i Småland. Dessutom förstås kontakt med kollegor i branschen. Förutom deltagande med monterplats har ett par föredrag hållits.

Ett för oss lyckat arrangemang. Väl mött i andra sammanhang under året.