Samlas kring effektivitetsfrågor

Internationell konkurrens kräver en effektiv produktion.
I slutet av månaden anordnas en stor branschkonferens med fokus på automationsindustri.

2012 var det kick off i Gislaved för projektet ”Automation för regional konkurrenskraft” (ARK), som även går under namnet ”Automation Småland”. Projektet drivs genom kommunerna Gislaved (projektledning), Vaggeryd, Värnamo och Gnosjö samt Regionförbundet, länsstyrelsen och EU:s strukturfonder.

Om syftet
Syftet med projektet är att utveckla och stötta den industri som skapar teknik för att effektivisera produktion, så kallad automationsutrustning.

Projektet ska inspirera, föra samman genom nätverk och utveckla branschen. I dag finns ett 20-tal specialiserade företag i nätverket som tillsammans har cirka 300 anställda.

En konferens
Måndag 27 januari anordnar Automation Småland konferensen ”Produktion i Sverige – automation som framgångsfaktor”. Deltar gör bland annat Företagarnas Frida Boklund, Professor John Stahre, Chalmers samt flera företag inom nätverket.

Ämnen är bland annat produktionsutveckling och produktionsstrategier.

Källa: Värnamo Nyheter