Kunskapsutbyte och nätverksbyggande skall göra Automation Småland ledande på automation

– Vi vill ha fler entusiastiska, engagerade och kreativa människor och företag med i nätverket Automation Småland. En stark automationsbransch är en förutsättning för att lyckas i den globala konkurrensen, säger Hans Nilsson entusiastisk. Han är projektansvarig för Automation Småland, ett nätverk och kompetenscenter för automationsbranschen i regionen. Ambitionen är det inte något fel på: Målet är att Småland skall bli ett av Europas centrum för automation!

– Att tänka stort är ju något vi har goda erfarenheter av här i Småland, säger han leende, väl medveten om den tuffa utmaningen. Men, understryker Hans Nilsson, vår region har unika förutsättningar att utvecklas till ett av Europas främsta kluster för automationbranschen. När återindustrialiseringen efterhand tar fart och produktion i Kina och öst-Europa flyttas hem blir det extra viktigt med produktutveckling och satsning på automation. Här kommer Automation Småland in som en viktig kunskapsbas, nätverk och mötesplats. I dag är 25 företag med i nätverket, men vi håller på att utöka till att omfatta hela Småland så att ännu fler får möjlighet att vara med.

Tillsammans blir vi starkare
– Vi har sedan länge en stark industrikultur i Småland med duktiga entreprenörer och erfarna medarbetare. När vi står samman blir vi starka – och ju starkare vi blir, ju mer åstadkommer vi, säger Hans Nilsson och lägger till at han önskar sig företagare till nätverket som är villiga att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och som är nyfikna på allt som är nytt och oprövat. För företagen handlar det inte bara om att dela goda ideer och erfarenheter, utan också om att bli uppdaterade på trender och branschnyheter. Automation Småland anordnar nätverksträffar och inbjuder till seminarier och workshops om allt från affärsutveckling till kompetensfrågor.

– Det blir en win-win-situation när automationsföretag och tillverkningsföretag jobbar tillsammans. Det är svårt att köpa automation, att veta vad man har behov av. Här hjälper vi till så att företagen får de lösningar de behöver, understryker Hans Nilsson och tillägger att i nätverket kan alla vara med och utveckla idéer. Ideér som kan ge globala möjligheter. Genom att utveckla automationsföretagen bidrar Automation Småland till att ytterligare effektivisera och utveckla övrig industri och därmed regionens konkurrenskraft i allmänt.

Nätverket blev etablerat 2012 och Hans Nilsson är glad för att nätverket fungerar så bra med tanke på den korta tid man har varit verksam. Flera företag i nätverket har börjat jobba tillsammans med gemensamma erbjudanden till kund och fått ett starkare fokus på affärsutveckling. Här har Linköpings Universitet bidragit med sin IPSE modell. IPSE står för Integrated Product Service Engineering där grundtanken är att fokusera på ett totalerbjudande som höjer värdet istället för att profilera sig mot att sälja hårdvara.

En ”möjligheternas bransch”
Tidigare i vår genomförde Automation Småland en omfattande marknadsundersökning där automationsindustrin i regionen blev grundligt kartlagd. Över 100 företag deltog.

I undersökningen framgår det att förutsättningarna för automationsbranschen är mycket goda trots stark internationell konkurrens och snabb teknikutveckling. Plast- och metallföretag dominerar i regionen och det är i plastindustrin automationsgraden är högst. Trä- och skogsindustrin däremot har en större potential. Det är med andra ord en ”möjligheternas bransch” för företag som klarar att hantera de tekniska och digitala utmaningarna.
– Men kompetensen måste höjas inom industrin, säger Hans Nilsson och tillägger att utbildning på olika nivåer, alternativt lång erfarenhet blir nödvändig i framtiden.

Stor potential
– Vi ser också stora skillnader mellan små och stora företag. Inte överraskande begränsas de små företagen av sin storlek. Det gäller såväl serieproduktion som kompetensutveckling och finansiering, fortsätter han, och tillägger att det vid små serier har det oftast inte varit möjligt att uppnå lönsamhet vid automation. Det är inte heller lätt för en liten verksamhet med begränsade ekonomiska och personalmässiga resurser att hålla sig uppdaterad på den tekniska utvecklingen. Det framgår tydligt i marknadsundersökningen att teknisk komplexitet och tillgång till finansiering upplevs som hinder för en starkare satsning på automation. Trots detta uppgav tre av fyra företag att de har investerat i någon form av automation under de sista fem åren.

– Det finns en stor potential för ökad automationsgrad i stora delar av den småländska industrin. När vi nu är etablerade och kommit så bra igång här i GGVV-regionen är vårt nästa mål att utveckla nätverket mot klusterbyggande där hela Småland är med, säger Hans Nilsson.