Automation Småland på Elmia Automation 15-18 maj 2018, på scenen onsdag kl 15.30-16.00

Självklart finns Automation Småland med på Elmia Automation 15-18 maj, årets roligaste mässa där det rör sig både i och runt montrarna, både robotar och människor.

Vi finns både bland utställarna och på scenen.

Träffa något av medlemsföretagen i utställningshallarna för Automation, hall D, och Verktygsmaskiner, hall B:

  • Axelent Engineering AB
  • Bors Automation AB
  • CNC Factory AB
  • Edström’s Automation AB
  • Inlead AB
  • Lerocon AB
  • Pema Automation AB
  • SMV Smålandsstenars Mekaniska Verkstad AB
  • Östrand & Hansen AB

Automation Småland medverkar också på Elmia Automations scen på onsdag 16 maj kl 15.30-16.00 på temat Hållbar produktion och ökad produktivitet.

Inbjudan till scenprogrammet:
Automation Småland – stärker möjligheterna till ökad effektivitet genom hållbara automationslösningar

Dagens industri står inför kontinuerlig och rasande snabb utveckling med de möjligheterna med digitalisering och automatisering av produktionsmoment.

– Hur kan automation dessutom skapa hållbarhet i produktionen? Att öka automationsgraden kan vara en utmaning för producerande företag på många sätt. En möjlighet är att samverka med automationsintegratörer som både har kunskap om den senaste teknikutvecklingen och förmåga att implementera lösningar för det tillverkande företagets unika automationsbehov. Automation Småland stärker möjligheterna till ökad effektivitet i ett produktionssystem genom flexibla och därmed långsiktigt hållbara automationslösningar.

På scenen bl a:

Nina Edh Mirzaei, Forskare (tekn dr), Industriell organisation och produktion, Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Mikael Pekkari, RISE, styrgruppsordförande Automation Småland
Richard Skogward, vd Axelent Engineering AB och ordförande för företagsföreningen i Automation Småland
Agneta Lundquist, koordinator Automation Småland
Hela programmet finns här: https://www.elmia.se/automation/For-besokare/program-och-aktiviteter/